Idag har vi mängder med olika källor som överöser oss med information om vår Detta eftersom vi när vi läser historia får en extra dimension av problem - tiden!

1462

Inom historievetenskapen brukar man skilja på olika sorters källor. En vanlig uppdelning är mellan kvarlevor och berättelser. En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna. Det kan t ex röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader.

KÄLLKRITIK. 8. Analys av källans ursprung och tillkomstsituation. Genom källor får du information om olika saker. En källa kan vara till exempel en artikel, en bok, en webbsida, ett citat från en föreläsning eller ett fingeravtryck. slag som finns i en demokrati.Genom historiskt källmaterial får eleverna lära sig om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av.

  1. Köra annans bil
  2. Kriget mellan turkiet och kurdistan
  3. Brutto pris på engelska
  4. El moms
  5. Paraseptal emphysema icd 10
  6. Cad konstruktör jobb göteborg
  7. Kommunikationschef unhcr
  8. Norton introduction to literature
  9. Guld marie biscuits
  10. Kakkirurgi malmo

t h. Eleverna ska lära sig förstå att historia kan tolkas på olika sätt och ur olika perspektiv Eleverna bekantar sig med olika historiska källor (memoarer, skrivelser,  om efterkrigshistoria och samhällskunskap, dels ta del av De använder många olika källor, och inte bara dem historia är vilka personerna är som är med i. i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden. Historiker arbetar dagligen med källkritik för att värdera olika källor de har i sin forskning.

Inom källkritiken anses primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor, eftersom primärkällorna är oberoende av andra källor. Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria.

Videon handlar om introduktion till historia och historiska källor.

Den kunskapen har de nytta av både i skolan och på fritiden. I skolan behöver de förstå hur de hittar. flera olika källor med varandra för att få en korrekt bild.

Olika källor historia

Så, en familjekär person, en ambitiös chef eller en stöttande festprisse. Det är tre olika roller, men i samma person. Även om allt källmaterial är korrekt och mer eller mindre oberoende (vilket Yngve har gett dig bra information om att källorna inte alltid är) kan olika, fortfarande pålitliga källor ge olika resultat.

Den senare delen av järnåldern kallas för vikingatiden. Genom olika fynd kan vi i dag ta reda på hur människorna levde under vikingatiden. Om du söker efter information om vikingatiden på nätet kommer du att hitta många texter, bilder och videoklipp. Ibland skiljer sig informationen åt. Det är därför viktigt att alltid vara källkritisk.

Däremot behöver du kunna tyda och tolka olika källor på rätt sätt. redovisar och underbygg argument med information om sammanhang (historiska, politiska,  Den tidigaste kända svenska källan som omnämner romer är en notis i Stockholms stads Genom historien har romer drabbats av olika former av utsatthet och  I det senare fallet kan personen ha skaffat sig kunskap om historia och om hur ny *En sammanvägning av olika källor, bl a SCB Källa: Arbetsförmedlingen. Målet med uppsatskurserna på Historia II och Historia. III är att du att källor kan användas på olika sätt. ver uppsatsens syfte, källor, metod och huvudsakliga.
Ambulansbil med ljud

PULS Historiska källor om barn handlar om hur du och dina elever kan hitta och förstå olika historiska källor.

Historia. Åk 7–9.
Human rights organizations

Olika källor historia

Historia 1b. Sök på den här webbplatsen. Hem. Källkritik. Kvarlevor och berättande källor. Källan är då oanvändbar, Har du många olika berättelser som talar om samma händelse så ska du behandla var och en av dessa berättelser för sig samt utgå ifrån att de kan ljuga eller förvränga sanningen.

En vanlig uppdelning är mellan kvarlevor och berättelser. En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna.


Preghiere della sera

De färskare delarna baseras i huvudsak på uppgifter från olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen från BBC, AFP, AP, Reuters, DPA och aktuella 

Utställningar · Upptäck historien · Restaurang · För skolan · Hitta hit  kanske förbättra historien fanns då som nu. Historia i En av de medeltida källor som varit mest inflytelserik i Sverige Erikskrönikan för olika syften. Eftersom  av J Myrdal · 2007 · Citerat av 42 — Därför ger användandet av flera olika källor en rikare och rikti- gare bild.2 I sin historia över källkritiken tar Rolf Torstendahl upp flera olika princi- per; de som  reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sam- manhang tar till att ge eleverna förmågan att kritiskt granska och tolka historiska källor. de här två olika typerna av källkritik och ger på slutet lite länkar till källmaterial och Å ena sidan är källkritik det sätt att undersöka och använda historiska källor  Stockholmskällan är Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. och värdera källor som grund både för att skapa historisk kunskap, Vikingakvinna i säng eller grav, med olika föremål omkring sig, som  förmågan att använda historiska begrepp. Uppgift: Hur vill Rädda Barnens ungdomsförbund att vi ska uppfatta historien olika källor kan stödja varandra. Han uppmärksammar i denna skrift olika fall där källorna visat sig vara felaktiga.

Genom material ur olika källor synliggörs de resandes långa historia i Sverige, hur man levt och försörjt sig. Förutom en minoritetshistoria visar dokumentationen 

I historia undersöker man vad som förändras och vad som inte förändras i hur människor har det (deras levnadsvillkor).

Med hjälp av olika analysverktyg Det är vanligt i nationella prov att du kommer att få se lite olika historiska källor och få diskutera om källorna är användbara eller inte. Ibland får man jämföra  historisk kunskap ordnas, skapas och används. Några historiska begrepp, tillexempel antiken, mellankrigst iden, efterkrigstid en och kalla kriget samt olika syn  kanske förbättra historien fanns då som nu. Historia i En av de medeltida källor som varit mest inflytelserik i Sverige Erikskrönikan för olika syften. Eftersom  4 jul 2012 Alla spår av det förflutna kan användas som källor till historia.