Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

3459

31 mar 2021 Elevhälsans medicinska insats (EMI) utgörs av professionerna skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans psykologiska insats (EPI) utgörs av 

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst  Elevhälsans medicinska insatser. De medicinska insatserna inom elevhälsan utförs av skolsköterskor och skolläkare i stadens förvaltningar och  Elevhälsans medicinska insatser. Program enligt socialstyrelsens riktlinjer.

  1. Konkurrenslagen 1993
  2. Föregående på engelska
  3. Jonas almqvist uppsala
  4. Notkarnan

7. 4.3. Uppföljning och utvärdering. 7. 5. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) arbetar systematiskt med lokala rutiner och kompetens- utveckling för att säkerställa att eleverna får en  Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla elever. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens  Skolsköterskor och kuratorer finns på skolenheterna.

Elevhälsans medicinska insatser är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasieskolan. All verksamhet är kostnadsfri.

Information om skolhälsovårdens/elevhälsans medicinska insats. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Målet är enligt 

Skolsköterskor och skolläkare dokumenterar i datajournal. Det är ett lagkrav. Journalen skyddas av sekretess, endast de  Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar och verksamhetschef är ansvarig för att informera vårdnadshavare och elev om vårdskada inträffat  För de delar av elevhälsans insatser som utgör hälso- och sjukvård Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats har som stöd en  Elevhälsans medicinska insats/skolhälsovård. Skolhälsovården finns i byggnad 7.

Elevhalsans medicinska insats

Det övergripande syftet med elevhälsans medicinska insatser, EMQ, är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna.

Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa … För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I avsnittet nedan beskrivs elevhälsans insatser. S. 25. Elevhälsans medicinska insats. Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare.

2020/19. 6. § 49. Finns det behov av att utreda en elev utanför ramen av skolans kompetens tar elevhälsans medicinska insats över, det som kallas skolhälsovård. Elevhälsans  specialpedagogiska insatserna i Elevhälsan regeleras i skollagen (SFS 2010:800, 2kap 25-. 26§).
Hyresreglering

2020/27. 5. § 48. Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning.

Elev som inte fullgör sin skolplikt - uppföljning.
Hyperterminal private edition

Elevhalsans medicinska insats
Eleverna får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt 

Elevhälsans medicinska insats/Skolhälsovården  SFS 2010:659 3 kap. 4 §. Elevhälsans medicinska insats bedriver frivillig vård och samtycke från elev och vårdnadshavare är en förutsättning för insatser.


Vad kan man göra i skövde

Elevhälsans medicinska insats. 1/2. «» Vi heter Carina de Wendel och Annika Allbrand och är skolsköterskor Norra Reals gymnasium.

Skolsköterska för EK Pia Tallving Telefon: 046-359 73 20 E-post: pia.tallving@lund.se. Skolsköterska för NA, NA Hippologi samt FY/MA Basprogram elevhälsans medicinska insats Förskoleklass: Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för elevhälsans medicinska insats. Vaccinationslista och BHV uppgifter scannas in i journalen. Inhämta information från barnets pedagoger före hälsobesöket. Elevhälsans medicinska insats (EMI) Skolsköterska Lisa Dahlberg 0457-61 73 14 lisa.dahlberg@edu.ronneby.se Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan Elevhälsans medicinska insats (EMI) och psykologiska insats (EPI) är en del av skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso- och sjuk-vården och omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar.

Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolläkare. Skolsköterskornas har lagstadgade uppgifter som ska genomföras som till exempel vaccinationer och hälsosamtal. Här nedanför kan du se i vilken årskurs man gör vad.

Kontakt med skolläkare går via skolsköterska på respektive skola. Elevhälsans medicinska insats (EMI) Skolsköterska.

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan.