Efter drygt 15 års tillämpning av 1993 års konkurrenslag står vi inför en helt ny konkurrenslag. Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan 

3442

Konkurrensverkets uppgifter. 1 §. För fullgörande av de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om konkurrensverket (711/88) skall konkurrensverket. 1) följa och 

Betänkandet har Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993z20). Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen (1993:20, KL) i kraft (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144). Regeringen beslöt den 9 november  Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Ersatt av KKVFS 2009:1.

  1. Akerier
  2. Cykelplan stockholms stad
  3. Jobb för statsvetare
  4. Habiliteringen västerås kurser
  5. Mobil skylift
  6. Vilket försäkringsbolag har nöjdast kunder

YRKANDE I MARKNADSDOMSTOLEN Västerbottens Taxi AB (VTAB) samt dess delägare och transportörer (gemensamt benämnda klagandena) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av punkten 2 i tingsrättens beslut, Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal. Rubriken har denna lydelse enl. F 2005:883. Denna förordning upphör enligt F att gälla vid utgången av oktober 2008. 6 § konkurrenslagen (1993:20), KL, genom att i beslut av en sammanslutning av företag den 22-23 november 2000 komma överens om eller i vart fall rekommendera priser för vissa bärgningstjänster avseende perioden den 1 januari 2001 - den 31 december 2001. Beslutet Sökruta för att söka efter böcker, e-medier och annat som biblioteket erbjuder. Avancerad sök Förordning (2001:254) om gruppundantag enligt 17 konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal.

samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man.

Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal ID-nummer: Fm 2000:3. Ansvarig: 

Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:1. KKVFS 1993:2.

Konkurrenslagen 1993

Översikt - konkurrenslagen. Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Konkurrenslagen innehåller två generella förbud – ett mot konkurrensbegränsande samarbete och ett mot missbruk av dominerande ställning.

YRKANDE I MARKNADSDOMSTOLEN Västerbottens Taxi AB (VTAB) samt dess delägare och transportörer (gemensamt benämnda klagandena) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av punkten 2 i tingsrättens beslut, Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal. Rubriken har denna lydelse enl. F 2005:883. Denna förordning upphör enligt F att gälla vid utgången av oktober 2008. 6 § konkurrenslagen (1993:20), KL, genom att i beslut av en sammanslutning av företag den 22-23 november 2000 komma överens om eller i vart fall rekommendera priser för vissa bärgningstjänster avseende perioden den 1 januari 2001 - den 31 december 2001.

inköpsavtal (SFS 1993:73). 2.
1 medical center drive

kand U LF D J URBERG och jur.

Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal Departement: Närings- och handelsdepartementet / SFS 1996:266 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) SFS 1996_266 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som där sägs om avtal mellan företag också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag, och på samordnade förfaranden mellan företag.
Sommarlov förskola stockholm

Konkurrenslagen 1993


SFS 2002:595 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Sök i lagboken Sök. Associationsrätt Ersättningsrätt Marknads- och immaterialrätt. Du är här: Start

(1993:20) skall ha följande lydelse. 34 § Stockholms tingsrätt  om ändring i konkurrenslagen (1993:20);. utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut.


Spela gornik

30 Författningsförslag. SOU 1999:30. 4. Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20). Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen ( 1993:20).

69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§ Förarbeten: prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden (Näringsdepartementet) [ pdf | | ] , bet. 1992/93:NU34 , rskr. 1992/93:442 1993 skärptes konkurrensreglerna i och med att en ny konkurrenslag började gälla. Lagen byggde på förbudsprincipen, vilket innebar att det i lagtexten fanns preciserade förbud mot förfaranden som begränsade konkurrensen. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå.

1993. KKVFS 1993:1. Föreskrifter om anmälan eller ansökan enligt 9 eller 20 §§ konkurrenslagen (1993:20). Upphävda genom KKVFS 1996:1. KKVFS 1993:2. Allmänt råd om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20). Upphävt genom KKVFS 1999:1. KKVFS 1993:3.

I avsaknaden av bestämmelser avseende vilket sätt som protokollföringen  (Kommittédirektiv 1993:83) SOU 1994:10 Anslutning till EU). konkurrenslagen, 436 pages, Stockholm 2000 (second printing 2001). A book  lät bli att undersöka besvären som inlämnats över Konkurrensverkets beslut.

Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. samarbete och missbruk av marknadsmakt.