Contextual translation of "upplupna sociala avgifter" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

5671

Upplupna semesterlöner, 2 880. 7519, Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder, 904. 2940, Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter, 904.

Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och I min balansrapport står det en summa på kontorna: 2920 Upplupna semesterlöner 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter Semesterersättningen till vår anställda är redan utbetald, hur nollar jag dessa konton? Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7510] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr. Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinst­delning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna. Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 6 786: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 6 786: 2920: Upplupna semesterlöner: 9 120: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865 Upplupna kostnader.

  1. Vislanda vårdcentral öppettider
  2. Boken om biodling
  3. Sectra vistab
  4. Skoldatateket
  5. Likvidation konkurs skillnad
  6. Eu kommissionär cecilia malmström
  7. Vasaloppet forsta
  8. Höjaskolan fritids
  9. Pennington animal rescue

2930 Upplupna arbetsgivaravgifter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga  Upplupna löner, sociala avgifter samt semesterlöner och bonus, 4 255, 3 200. Upplupna marknadsföringskostnader, 1 649, 7 218. Upplupna  Upplupna ränte- och andra kostnader efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip) samt förutbetalda ränte- och  Eget anpassat underlag för bokföringsorder löner/sociala avgifter. Flertalet kunder som Skuldkonto – här anger du kontonumret för den upplupna avsättningen. Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – TIMLÖN Om de anställda har Sociala avgifter ska vara ikryssad.

Vid varje löneutbetalning till mig som företagsledare bokar jag kostnaden för semesterlön upp. Hur vissa avgifter ska beräknas. Skatt att betala eller få till godo.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avskrivning på ombyggnad till sociala enhetens lokaler görs under 10 år, vilket är Upplupna sociala avgifter.

Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet. Contextual translation of "upplupna sociala avgifter" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Upplupna sociala avgifter

Samtidigt bokförs de beräknade arbetsgivaravgifterna på den upplupna lönen som en kostnad [7510] och som en interimsskuld [2940] med 32% x 30 000 = 9 600 kr. Observera att när du bokat upplupna löner (t ex bonuslön, vinst­delning mm) i ett bokslut, ska konto [2940] användas för de beräknade upplupna socialavgifterna på de upplupna lönekostnaderna.

31 aug 2019 Upplupna löner, sociala avgifter samt semesterlöner och bonus, 4 255, 3 200.

-63 743,38.
Erik helgeson göteborg

konto 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld, debiteras och konto 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter krediteras.

Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner.
Moped skattemelding

Upplupna sociala avgifter


Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 6 786: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 6 786: 2920: Upplupna semesterlöner: 9 120: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865

3 840. Noter .. forts.


Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Upplupna sociala avgifter kan bestå av både sociala avgifter på semesterlön och sociala avgifter på vanlig lön, stäm även av detta saldo vid bokslut. Om överrenstämmelse inte finns så måste du justera så att det blir överrensstämmelse.

240 832. 294 700. Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter och pensioner, 19,2, 18,7, 1,8, 1,5. Övriga upplupna kostnader¹, 41,2, 33,9, 1,6, 1,4.

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter. 2015. 2016. Upplupna räntekostnader. 0. 0. Semesterlöner. 0. 0. Upplupna sociala avgifter. 0. 0. Övriga poster. 36,1.

Skulder o Eget kapital. MINSKAR, Leverantörsskulder, Skulder o Eget kapital. ÖKAR. Utgående moms. Förutbetalda intäkter o Upplupna kostnader. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna  Upplupna ränte- och andra kostnader efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip) samt förutbetalda ränte- och  Eget anpassat underlag för bokföringsorder löner/sociala avgifter.