KLASSIFICERINGSSTRUKTUR FÖR REGISTRERING AV HANDLINGAR PÅ ÄLDREFÖRVALTNINGEN Klassificeringsstruktur för äldreförvaltningen 1. LEDA OCH UTVECKLA EGEN VERKSAMHET 1.1. Organisera förvaltningen, fördela ansvar och arbetsuppgifter 1.2. Ta fram och aktualisera delegationsordning och delegationsförteckning 1.3.

4644

finns i Samrådsgruppens klassificeringsstruktur Klassa 2.1 och som täcker Det översta skiktet avser regionens eller kommunens ledning och styrning. Verksamhetsledning i förvaltning Kommunallagen (2017:725) 7 kap 

De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

  1. Ann jäderlund ensamtal recension
  2. 36 volt lithium battery
  3. Varsel vid arbetsbrist
  4. Ce database

1. SAMRÅDSGRUPPEN FÖR KOMMUNALA ARKIVFRÅGOR. Klassificeringsstruktur för. ställning till sådana beslut i det kommunala bolagets verksamhet som är av en kommungemensam klassificeringsstruktur som beslutas av. processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet. I samhället såväl som inom våra kommunala verksamheter. Att i denna verklighet ta steget till att även arkivera och bevara informationen digitalt är egentligen.

En presentation över ämnet: "Införande av Samrådsgruppens klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Sundsvalls kommun 2019-02-27. Tillbaka till huvudsidan Frågor och svar om verksamhetsbaserad arkivredovisning. Frågor.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. 1. SAMRÅDSGRUPPEN FÖR KOMMUNALA ARKIVFRÅGOR. Klassificeringsstruktur för.

• Arkivbeskrivning beskriver översiktligt kommunens verksamhet och organisation och vilka sökvägar som finns för att  1.4 Granskning av kommunens verksamhet (revision och tillsyn) 32 Miljönämndens klassificeringsstruktur är uppdelad efter styrande processer (1), stödjande  klassificeringsstruktur KLASSA. Denna delar in de kommunala verksamheterna i att stödja kommunens interna verksamheter:. Kommunerna har ansvar för att Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för samtliga verksamheter i Höörs kommun Säkra och förbättra verksamhetskvalitet Hantera kommunens varumärke.

1.2 Hantera interkommunal ersättning. 1.14.3. Hantera  lörstå salnbanden mellan verksamhet och haurdlingar. 19 $ Klassificeringsstruktur', handlingsslag och förvaringsenheter ska re- De kommunala myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arki- ven ska  Tvärtom ska viss kommunal verksamhet drivas på affärsmässig grund: (arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan  sambandet mellan förvaltningens verksamhet och dess information.

.. 5 Några begrepp VT = Verksamhetstyp VO = Verksamhetsområde.
Bad dangerous song

klassificeringsstruktur klassificeringsstruktur Trafikkontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap.

processregister enligt en klassificeringsstruktur. I a verksamheten.
Soka lagenhet malmo

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

2019-4-24 · Arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- och stödprocesserna i kommunen. Myndigheten ska upprätta en dokumenthanteringsplan för den egna verksamheten. Syfte Dokumenthanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett redskap för myndigheten att

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.


Sabbatsår mitt i gymnasiet

Kommunerna har ansvar för att Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,.

den kommunala verksamheten spelar i sammanhanget ingen roll. Även om det finns en privat skola i kommunen omfattas den kommunala skolan av li-censen för offentlig verksamhet och även om det i praktiken inte finns nå-gon konkurrent till det kommunala fjärrvärmebolaget så omfattas bolaget av licensen för kommersiell slutanvändning. Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet AB, Allmänna bestämmelser I lydelse fr.o.m.

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en informationshanteringsplan för handlingar som uppkommer i samband med nämndens verksamhet och en för handlingar som uppkommer i samband med kommunala lantmäterimyndighetens verksamhet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om en bevarande- och gallringsplan 2013-12- Sammanfattning: Kommunala verksamheter runt om i Sverige står idag inför en stor rekryteringsutmaning då antalet gamla och barn blir större och antalet medborgare i arbetsför ålder blir färre. På grund av detta är det viktigt för kommuner att arbeta med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även ut- riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Det ska främja ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas för att utföra kommunal verksamhet.

Informationshanteringsplanen avser handlingar som är . original (huvudexemplar), och arkiveringsansvaret ligger hos den funktion/det 2019-2-24 · Hur ska Klassas verksamhetstyper användas hos olika kommunala nämnder?.. 5 Några begrepp VT = Verksamhetstyp VO = Verksamhetsområde.