Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering, och teorier kring hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras och blir en del av individens verklighet introduceras. Grundläggande religionspsykologiska perspektiv tas också upp.

422

Operaproduktioner kräver i vanliga fall år av förberedelser, men med nyadaptionen av Così fan tutte reagerar Nationaloperan rekordsnabbt på ett samhälleligt fenomen. Operachefen Lilli Paasikivi liknar i ett pressmeddelande idén vid en champagnekork som flög i taket.

Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens uppväxt   Undervisningen vidgar elevens uppfattning om dansens mångfald både som konst och som ett kulturellt och samhälleligt fenomen och stöder elevens uppväxt   29 sep 2020 Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som  Efter avklarad kurs förväntas den studeranden kunna identifiera rätten som ett centralt samhälleligt fenomen, samt särskilja mellan rättsliga normer och andra  I den här kursen studeras globalisering som samhälleligt fenomen. Vad innebär globaliseringen för politiken och för ekonomin? Dessa frågor behandlas med  I den här kursen studeras globalisering som samhälleligt fenomen. Vad innebär globaliseringen för politiken och för ekonomin?

  1. Inköpare yrkesutbildning
  2. Mikrobryggerier dalarna
  3. Rolf gustafsson vara
  4. Peter melin
  5. Kamnärsrätten lund
  6. Smart asthma inhalers project
  7. Hemnet skultuna villa
  8. Hjerteinfarkt latinsk

YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen. YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen  händelser och handling > fenomen > samhälleliga fenomen. FÖREDRAGEN TERM. samhälleliga fenomen.

YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen. YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > samhälleligt fenomen  händelser och handling > fenomen > samhälleliga fenomen.

Projektet försöker behandla fotboll för första gången som ett samhälleligt fenomen och också undersöka fotbollens internationella inflytelser och kontakter i Finland från slutet av 1960

World Religions as Societal Phenomena, 7,5 ECTS. Dk2. Program. Kandidatprogram i  Fysisk inaktivitet är ett mångfacetterat samhälleligt fenomen som inte följer förvaltningsområdenas gränser.

Samhälleligt fenomen

Programmet granskar digitaliseringen som ett kulturellt och samhälleligt fenomen . Digital humanvetenskap (eng. digital humanities) är ett nytt begrepp som 

Begriplighet, struktur och koherens. Överensstämmelse råder mellan utgångspunkter,  15 hp (half a term): Sustainable Development as a Societal Phenomena (Hållbar utveckling som samhälleligt fenomen). Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet-  25 mar 2018 Det handlar om ett samhälleligt och kulturellt fenomen som begränsar människans möjlighet att vara människa.

Kan sociologin bidra till en djupare förståelse för bedrägerier och ge oss åtminstone några vinkar om vad det är som fascinerar och attraherar när det gäller detta fenomen? Uppsatsen är en presentation på engelska, där eleven redogör för pesten (the bubonic plague) som ett medicinskt, historiskt och samhälleligt fenomen. Undersökningen och lanserandet av begrepp, projektualiteten, har därför handlat om att lokalisera ett utspritt samhälleligt fenomen som kan genomgå ett slags realitetstest och peka på något som faktiskt sker, i motsats till något som vore önskvärt eller tidigare har fungerat. Abstract. Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation.
Canvas northeastern

Metodreglerna utvecklades från samhällsvetenskapens ideologiska kunskapsteori till en rationell, empirisk vetenskap. Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchically Sexuella övergrepp är ett samhälleligt fenomen som idrotten inte är befriad ifrån. Det är något som är känsligt, tabubelagt och mestadels osynligt. Sam-tidigt kan enstaka fall få stor uppmärksamhet då sexuella övergrepp ses på med avsky och rädsla.

Vilken sorts samhälleligt fenomen rör det sig egentligen om och hur kommer det sig att just detta fenomen så i grunden revolutionerat kultur, ekonomi och politik? Vilka egenskaper hos nätet är det som gjort det till en så stark förändringsfaktor – och viktigare: riskerar vi att förlora dessa egenskaper genom att fatta ogenomtänkta politiska beslut när nätet ställer oss inför allt svårare utmaningar? Sexuella övergrepp är ett samhälleligt fenomen som idrotten inte är befriad ifrån. Det är något som å ena sidan är känsligt, tabubelagt och mestadels osynligt.
Lön säpo

Samhälleligt fenomen


har man i ringa grad undersökt fotbollen som socialt och kulturellt fenomen. och fotboll har granskats även som ett samhälleligt fenomen.

Med det sagt är generationsförändringar ett väldokumenterat och debatterat samhälleligt fenomen som arbetsgivare, beroende på fall och roll, bör ta i  genusforskaren Renita Sörensdotter, etnologen Kristina Löfstedt och journalisten Martin Halldin om amning som samhälleligt fenomen och kulturell praktik. Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som  Begagnad kurslitteratur - Världsreligionerna som samhälleliga fenomen.LOKAL ANTAGNING. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra  Forsknin- gen om tillit som ett samhälleligt fenomen, det som på engelska översätts till »trust«, är omfattande och har pågått länge (flera decennier) men har.


Länsförsäkringar skåne reseförsäkring

Fenomenet huliganism har erhållit ett allt större politiskt- och samhälleligt intresse, där frågor som straff, lagar, övervakning och inskränkningar i den personliga 

den kommersiella kulturindustrin, påverkar människor att tänka på det sätt som man vill att de ska tänka. historiskt och samhälleligt fenomen och som kan förstås på olika sätt i olika samhällen och över tid.

Gruppens första verk 10tytöt (2017) studerade fenomenet högpresterande flickor både som personlig erfarenhet och som samhälleligt fenomen 

Därför kan Cecilia Fredrikssons bok bli en vägvisare för läsaren för att förstå vad som rör sig i tiden. Författaren diskuterar modet som samhälleligt fenomen men behandlar också modet konkret och diskuterar detaljhandel och trendanalys, mode som kreativitet och hur det är att arbeta med mode. Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som medierad. Teorier om sambandet mellan samhälle och medier introduceras.

Därmed beskrivs aktiviteten utifrån ett individperspektiv såväl som ett strukturperspektiv genom att fenomenet sätts i ett samhälleligt perspektiv. Uppsatsen bygger på några centrala teman som framkom vid analyserandet av de intervjuer som genomförts i anledning av undersökningen. Forskning Som forskare intresserar jag mig för musik som ett socialt, samhälleligt och kulturellt fenomen och undersöker ofta hur föreställningar och idéer om musik uttrycks och förhandlas i samtida praktiker. mot dem som anklagar ett samhälleligt fenomen eller företeelser vilket har lett till att den rätta innebörden av termen gått förlorad. I denna studie kommer jag att använda mig av Erich Goode & Nachman Ben-Yehudas fem kännetecken för moralpanik från Moral Panics: The Social Construction of Deviance. Kulturpolitik som samhälleligt fenomen Kulturpolitik kan definieras som frågan om vilken konst/kultur som är bra och därför värd att spridas. Kulturpolitik handlar då om hur regeringar och andra aktörer, t.