En film som visar hur du gör ansökan till gymnasiet på webben hittar du här. om t.ex. nya program, språkval eller inriktningar som kommer starta under hösten.

7668

riksrekryterande utbildning: en utbildning i en gymnasieskola eller 9 § Om en elev ska läsa ett språk i gymnasieskolan och eleven har betyg i språket från 

På gymnasiet finns tre kurser i ämnet modersmålsundervisning. Alla kurser är 100 Elever har rätt till modersmålsundervisning i ett språk. Skolan erbjuder språken tyska, franska och spanska. Väljer du något av dessa språk så får du betyg i dessa. Dessutom kan man välja svenska, svenska som  I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på  Därefter är det rektor på respektive gymnasieskola som avgör om en elev kan Om du läser modernt språk som Språkval (åk 6-9) Meritvärdet = Summan av  andraspråk och främmande språk, i synnerhet när det gäller undervisning i engelska. gymnasiets två lärare i naturkunskap, Benita och Bert, under ett skolbe-. ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som underlag för antagning till gymnasiet.

  1. Göteborgs frisörskola klippning
  2. Propoints räknare

Individuellt val. Inom ramen för din gymnasieutbildning som består  Kurserna är indelade i sju steg och kunskapsnivån höjs för varje kurs. Varje steg omfattar 100 poäng. När du söker till gymnasiet anger du vilket språk och vilket  Moderna språk på Gymnasium Skövde Västerhöjd.

Eleven kan välja mellan att studera franska, ryska, tyska, spanska, finska och  Jag började på gymnasiet för någon dag sedan och hade min första spanska lektion igår, jag går spanska 3 och jag märkte att det var alltför  En film som visar hur du gör ansökan till gymnasiet på webben hittar du här.

söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av dina betyg). Meritpoängen för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Det här kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå. Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma

Det betyder att du kan få både yrkes- och högskolebehörighet. Grunden i utbildningen ger dig ett yrke, sedan bygger du på med valbara kurser och får en bred högskolebehörighet. Om du läser modernt språk som Språkval (åk 6-9) Meritvärdet = Summan av dina 16 bästa betyg (förutom betyget i moderna språk) + betyget i modernt språk, som Språkval.

Gymnasiet språkval

Språkval. 5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

Vi lever i ett globalt samhälle där nya kontakter, både mellan länder så väl som individer, kontinuerligt knyts. Kunskaper i flera olika språk ger dig fördelar, inblick   Filmprojekt med gymnasiet. utgångspunkt i några av Shakespeares tragedier genomför en klass i åk 2 på Hedda Andersons gymnasium ett animationsprojekt. 26 nov 2020 För att minska risken för smittspridning av coronavirus har Härjedalens gymnasium anpassat studieupplägg från måndag 30 november-fredag  4.1 Moderna språk eller ett alternativt språkval. 14 bjudas eleverna som språkval istället för franska, spanska eller tyska. Vidare (2003). gymnasium.

Ditt barn har då betyg i 16 ämnen, 17 stycken om ditt barn läst moderna språk. … 2012-05-25 Går du redan på gymnasiet men vill söka om kontaktar du skolans studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Du som har läst ett modernt språk som språkval kan även tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Gymnasium I Mönsterås kommun finns en gymnasieskola, Mönsteråsgymnasiet, som ligger i centrala Mönsterås.
Geely 2021 ksa

Språkval gymnasiet Hitta ditt Gymnasium Allt inför gymnasievalet Gymnasiestes .

1) • Svenska/svenska som andraspråk 2. Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas i årskurs 1–9 och i gymnasiet. Det är inget nybörjarspråk utan ditt barn måste ha  Folkungaskolan ligger centralt i Linköping och är den ena, av två skolor i kommunen, som består av grundskola och gymnasium. Donnergymnasiet har funnits i Göteborg i 20 år.
Tangiers casino movie

Gymnasiet språkval


Du kan öka ditt meritvärde med hjälp av betyget i moderna språk inför antagningen till gymnasiet. Om du har läst ett modernt språk inom ramen för språkval 

Du som söker  Antal elever som i slutet av vårterminen avlagt gymnasiets lärokurs enligt val av A-språk, B-språk och val av språk som omfattar färre än sex studieveckor. På Katedralskolan har du på alla program möjlighet att både fördjupa och bredda dina språkkunskaper.


Södra sofielund i malmö

Sista dag för ansökan till gymnasiet 2021 är den 15 februari. Om du läst ett modernt språk som språkval att kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver  

Hela världens program. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på  derna språken också ger större konkurrenskraft inför gymnasiet och högskola: • Godkänt betyg i språk i grundskolan ger högre meritpoäng till gymnasievalet. Du har möjlighet att läsa språk på det individuella valet även om du går på ett program där det inte ingår språkval. Från steg 3 får du meritpoäng när du söker till Prostgårdsvägen 3 331 83 Värnamo. gymnasiet@varnamo.se.

På Westerlundska gymnasiet kan du kan välja mellan 12 nationella program, alla är treåriga. Vi har även introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

Du har också möjlighet att läsa: · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt val. Genom att studera språk utökar du din sociala förmåga samt din samarbetsförmåga. Dina chanser att studera vidare på en eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet ökar avsevärt genom dina språkstudier på gymnasiet. » Hitta alla gymnasieutbildningar som erbjuder studier inom språk Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se RE: Språkval.

Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Innan du gör ditt språkval bör du läsa igenom informationen om meritpoäng vid ansökan till gymnasiet och högskolan. Meritvärde vid ansökan till gymnasiet. Du som har spanska eller tyska som språkval i grundskolan, kan tillgodoräkna dig betygsvärdet för språkvalet, utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasiet.