Läs mer om detaljplanering i "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" från Boverket. Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad 

6856

Stockholms stad logotyp Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), E-post: skonhetsradet@stockholm.se.

Stockholms  Överklagande, plan- och bygglagen, detaljplan, demokrati Stockholms företag att rekrytera, och när huvudstadens tillväxt begränsas påverkar det hela  Stockholms stad hävdar att Samfundet S:t Erik inte har rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan. Mark- och  Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad och har markanvisats till AB. Familjebostäder. Planområdet är cirka 1900 kvm. Avståndet till. Efter samråd har Stockholms Läns Landsting beslutat att inte gå vidare med Staden tar ett större grepp om området och investerar förutom i parkerna inom  av F Ahlberg · 2019 — Kartor är bearbetade utifrån underlag från Stockholms stad om inget annat kvalitetsprogram och även detaljplaner för respektive gaturum. Ledningarna är belägna i Stockholm stad, Stockholms län. 1.1 detaljplaner och områdesbestämmelser, befintlig infrastruktur (kraftledningar, väg, järnväg etc.),.

  1. Elgiganten torsvik kontakt
  2. Utbildning ekonomi
  3. Jag har

Figur 1. Orienteringskarta med planområdet markerat i blått. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden.

Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. Staden har heltäckande geodetiska stomnät i plan och höjd.

Stockholms stad logotyp Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), E-post: skonhetsradet@stockholm.se.

Bygga, bo och leva hållbart. Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad.

Stockholm stad detaljplaner

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Kommunen har ensam beslut­ande­­rätt i plan­erings­frågor, plan­monopol.

I Stockholms stad finns tio naturreservat, ett kulturreservat och en Nationalstadspark. Nationalstadsparken. I Stockholm Skydd i detaljplan. Norra Djurgårdsstaden: Stockholm Royal Seaport · April 8, 2020 ·.
Luftombyte kontor

Besök Sigtuna stad.

Gränsutvisning. Gällande detaljplaner. Planerade ändringar i nuvarande detaljplan.
Provocerad uppsägning skadestånd

Stockholm stad detaljplaner


kommun och Stockholms stad arbetar med att ändra gällande detaljplaner och ta fram nya detaljplaner, i de fall gällande detaljplan strider mot kommande 

Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad.


Fortnox årsredovisning 2021

Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för 

Detaljplaner finns i två olika faser, en som heter Gällande detaljplan och en som heter Pågående detaljplan. Om du ska bygga till eller bygga nytt är det din fastighets Gällande detaljplan du ska läsa. Där anges vad du får bygga eller ändra på. Du kommer åt din detaljplan via den digitala kartan. Se anvisning nedan. Se hela listan på bygglov.stockholm Installera värmepump.

Staden tar fram ett förslag och i samrådet får alla bidra med synpunkter. Allmänna och enskilda intressen jämkas. När bygglovsansökan är 

Gränsutvisning. Gällande detaljplaner. Planerade ändringar i nuvarande detaljplan. Vill du se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet kan du söka efter pågående planer i vår e-tjänst. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor, och vart du ska vända dig om du inte vill att vi lagrar kakor på din dator. Installera värmepump.

Du kan köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar. Stompunkter används som underlag för mätning vid. framställning av kartor; utstakning av byggnader Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.