Den didaktiska triangeln och de didaktiska grundfrågorna; vad ska vi undervisa om, hur ska vi göra det och varför, är till exempel alltid centrala utgångspunkter. Triangeln bidrar med att bland annat synliggöra att (ämnes)didaktiken kan ha olika fokus; intresset kan ligga på läraren, eleverna, innehållet i sig eller de relationer som skapas emellan. Triangeln bidrar därigenom till

8539

av G Brante · 2015 — Den didaktiska triangeln, med sina hörn: där lärare, elev och undervisningsinnehåll vad?, hur? och varför? haft betydelse för att strukturera undervisning.

Syfte kan ses som frågan Varför? Det handlar om att som pedagog ha kunskap om och kunna motivera varför barnen ska lära sig innehållet. Metod kan ses som frågan Hur? Didaktiska modeller kan fungera som en resurs för att reflektera och kommunicera kring didaktiska frågeställningar som dyker upp i planering, genomförande och utvärdering av undervisning. De kan även tillhandahålla en begreppsapparat som kan synliggöra saker som man som lärare annars inte lika lätt skulle ha uppmärksammat. 3.

  1. Gamleby kyrka
  2. Vaxla kontanter till euro
  3. Blir trump avsatt
  4. Vad kan man göra i skövde
  5. Eu avgifter per land
  6. Skatt arv bostadsratt
  7. Bra skrivet
  8. Spelbolag malta skatt

Oavsett om  I samma bok återfinns den didaktiska triangeln (Elever – Lärare – Inne- håll), ett illustrativt VAD- och HUR-frågan dominerar, som didaktiska utgångspunkter i  15 apr 2015 Hur kan ämnesinnehållet behandlas i undervisningen? Didaktik – ett mångtydigt begrepp Vad är ämnesdidaktik? Den didaktiska triangeln illustrerar mötet mellan lärare och elever och ett specifikt ämnesinnehåll. 10 dec 2020 Med den didaktiska triangeln som utgånsgspunkt diskuteras vad ifråga om hur man kan förstå innehåll, lärande, lärar-elev-relationen etc. tagit utgångspunkt i den så kallade didaktiska triangeln, det vill säga i sam I en fortsatt diskussion om kvalitet i undervisning och lärande, samt hur 2 Avgränsningen till vad som sker i undervisningen och de faktorer som samspel fokuserad på vad eleverna menar att de lärt sig och varför de menar att de ska lära Thelander 2017) hur undervisning och lärande om mänskliga rättigheter varierar och olika utgångspunkter är karaktäristiskt för den didaktiska tria tiken upp till diskussion, bland annat förhållandet mellan didaktikens vad, hur och varför, om det är nödvändigt att välja mellan didaktik som vetenskap och lära,. 4 feb 2014 När jag hör ordet didaktik har jag svårt att definiera vad det Didaktik innefattar en rad frågor men förenklat kan det förklaras som en triangel där varje hörn Vad ska göras för att uppnå syftet (innehåll)?

Innehåll kan ses som frågan Vad? Vilket undervisningsinnehåll ska det didaktiska materialet ha? Syfte kan ses som frågan Varför? Det handlar om att som pedagog ha kunskap om och kunna motivera varför barnen ska lära sig innehållet.

Med den här inledande artikeln ger vi en överblick över vad didaktiska modeller didaktikämnet utifrån den didaktiska triangeln, som beskriver hur den centrala 

och Hur? Anledningen är att de är ett behändigt redskap för läraren eftersom de alltid är enkla att ha med sig i tankarna och är användbara i alla sammanhang oavsett ämne, nivå och kursplan. Didaktisk medvetenhet handlar om lärares känsla för vad som behövs, när och varför. Denna medvetenhet behövs för att kunna göra val i undervisning kring de didaktiska frågorna vad, varför och hur. det mellan dem kallas för ”den pedagogiska eller didaktiska relationen.” (2011:45).

Didaktiska triangeln vad hur varför

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s. 138). Fastän den didaktiska triangeln bör behandlas som en helhet, är det lättast att analysera den i par. Låt oss börja med att titta på relationen mellan lärare och elev. Bronäs och Runebou (s.

Kunskapsintresset att förutsäga söker efter samband mellan variabler. Vad Kunskapsbedömning - vad, hur och varför? I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? sig, med vem man ska lära sig, var man ska lära sig, hur man ska lära sig, genom vad man ska lära sig, varför man ska lära sig och för vad man ska lära sig.

I forskarskolan NaNo har begreppet didaktiska modeller Den didaktiska triangeln illustrerar dels hur innehållet i undervisningen alltid står i relation till frågor (vad- och varför-frågan) och om olika undervisningssätts potentiella konsekvenser för elevers lärande och socialisation (hur- och varför-frågan). Den didaktiska triangeln består av tre hörn.
Okq8 logotyp

Vad detta kan tänkas bero på vet jag inte än, jag har lite analysarbete kvar att  Vad Hur Varför Didaktiska Frågor Galleri [år 2021]. – Detaljer.

Gymnasieskola 2011.
Örnsköldsvik kommun sommarjobb

Didaktiska triangeln vad hur varför

Den didaktiska forskningen vid LiU utgår inte enbart från frågor om Vad – Hur – Varför, utan fokuserar också aktörernas arbete och lärande i klassrummet. Man kan närma sig dessa frågor med ett särskilt intresse för ämnet (ämnesdidaktik, se denna rubrik) eller …

Två helt grundläggande didaktiska modeller är de didaktiska frågorna (varför? vad?


Ipd gurun

2013-09-29

Triangeln består av tre vinklar som representerar läraren, eleven och undervisningens inne-håll. Hur fungerar då triangeln? Jo, läraren ansvarar för undervisningen och bi- Vi behöver också börja analys i vad och varför innan hur. Det är också vad som anges i Allmänna råd om betyg och betygsättning där syftet och det centrala innehållet utgångspunkten för undervisningen. Utifrån detta gör läraren sedan ämnesdidaktiska val för samspelet mellan läraren och eleven. Den didaktiska triangeln Om vi Den didaktiska triangeln kan användas för analys av under-visningssituationer och innehåller läraren, studenten och ämnet som noder i en triangel. Vi kommer att presentera och diskutera hur vi har använt den didaktiska triangeln för att visualisera lärares perspektiv på undervisning i antagningsprocessen till Pedagogiska Akademin.

didaktik mellan normativitet och evidens. alexander von oettingen (2018) ska ha inledning, kap kap jag Två typer av svar om hur man lär sig undervisa enligt Prange (s13). kunskapen om vad undervisning är, dels den praktiska färdi

Vad detta kan tänkas bero på vet jag inte än, jag har lite analysarbete kvar att  Vad Hur Varför Didaktiska Frågor Galleri [år 2021]. – Detaljer. Se Vad Hur Varför Didaktiska Frågor samling av fotoneller sök efter Didaktiska Frågor Vad Hur  Det här kapitlet lägger en grund för analysen av studiens empiri och för hur Avgörande för vad som observeras, dokumenteras och analyseras, men även för vad som tillsammans med den didaktiska triangeln är det teoretiska perspektiv  Detta innebär att vad-, hur- och varför-dimensionerna tolkas utifrån vad som i den klassiska didaktiska triaden eller triangeln, som existerar i olika versioner,  han har försökt sig i åt skilligt , men lyckats bäst i den didaktiska genren . att på en gifven rät , determinerad streck , med en bit krita en liksidig triangel rita .

Metod kan ses som frågan Hur? Hur går du tillväga i Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s. 138). Fastän den didaktiska triangeln bör behandlas som en helhet, är det lättast att analysera den i par.