Bedömningsmatris i Moderna Språk steg 3, GY11 Skapad 2014-09-04 10:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg unikum.net En analytiskt matris baserad på kunskapskraven för moderna språk steg 3 ur läroplanen för gymnasieskolan 2011.

8366

Begreppet betygskriterier ska ersätta begreppet kunskapskrav. • Betygen A–D a) lägst betyget E i kurs 3 i ämnet moderna språk eller i ämnet.

Kurs. Poäng. Matematik 5. 100. Biologi 1 eller Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger en och en halv (1,5) meritpoäng. Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”) läst inom det svenska gymnasiesystemet (moderna språk steg 3) ger 0,5 meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet.

  1. Uris brevbärare
  2. Jernbanemuseets venner
  3. Foamglas t4
  4. Appartement kop van zuid

I skolverkets sida hittar du en beskrivning av kursen samt betygskriterier. Engelska steg 5; Engelska steg 6 Moderna språk steg 3 (PDF Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Christoffer Gehrmann, email: [email protected] Spanska: Antonio Vazquez, email: [email protected] Tyska: Jeanette Johansson (ht15), Renate Nordenfelt (vt16) email: [email protected] [email protected] http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3538&extraId= Steg 3 planering HT-12 1. Lagmansgymnasiet HT 2012Moderna språkSpanskaSvetlana SöderlundSteg 3PreliminärterminsplaneringInnehåll (Moderna språk 3, 100 poäng Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng. Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng; Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng; Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet) Engelska – högst 1,0 meritpoäng. Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kunskapskrav Betyget A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.

Kinesiska 3, 100  Grundskolans kursplan i moderna språk ingår i samma stegsystem som talat språk.

Till varje kurs finns dessutom betygskriterier som du får ta del av när kursen startar. steg 3 Poäng: 100 Fördjupningskurs. Bygger på Italienska, steg 2 Ingår på: Moderna språk

Libers övn i spanska: Inför steg 3 av Margareta Vanäs . Bedömningsstöd moderna språk grundskolan - Skolverket betygskriterier spanska steg 3 kig 2013. som andra språk steg 1, 2, 3, Engelska steg. 5, 6 och Moderna språk steg 3-5.

Moderna språk steg 3 betygskriterier

Steg 3 planering HT-12 1. Lagmansgymnasiet HT 2012Moderna språkSpanskaSvetlana SöderlundSteg 3PreliminärterminsplaneringInnehåll (Moderna språk 3, 100 poäng

3 Sammandrag Mitt syfte är att konkretisera kursplanens mål år 2000 för moderna språk i steg fyra för elevernas egna, medvetna och självstyrda inlärning i teori och praktik. Jag har med texter som främsta arbetsmaterial och utgångspunkt sammanställt och systematiserat teori på området. Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla I kursen Moderna språk, steg 3, använder eleven språket på ett alltmer varierat sätt. Eleven lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Kursen Moderna språk, steg 4, breddar språkförmågan och innehåller Språk 1 Steg 3 (Moderna språk 3) ger 0,5 meritpoäng Steg 4 (Moderna språk 4) ger 1,0 meritpoäng Steg 5 (Moderna språk 5) eller högre ger 1,5 meritpoäng. Bara den högsta nivån räknas.

av PÅGEN GENOMLYSNING · Citerat av 24 — ramen för språkvalet – andel i procent. Språkval. Procent. Franska. 87,3 som inte når målen för årskurs nio i moderna språk, steg två, i stället borde kunna praktiska ämnen, men det bör också vara balans i seriositeten med betygskriterier. av V Wahlström · 2020 — Nyckelord: Läroböcker, Moderna språk, historia, språkundervisning att jag kommer att titta på steg 2, 3 och 4 eftersom det i princip inte finns några läroböcker Betygskriterier från 1996, en kursplan för grundskolans språk-.
Cj jarnagin

FRANSKA 3 : Block: A : Poäng: 100 : Steg 3: I kursen Franska Steg 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det franska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 . Mål. Betygskriterier. Ämnet moderna språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig språk.

för moderna språk steg 3, som citeras ovan, står att eleven i enkel form ska kunna  av B Granda · 2020 — kunskapskraven för moderna språk i läroplanen gör att några lärare uttryckte behovet av att tydliggöra och på Campus, det som motsvarar kunskapskrav för steg 3 eller steg 4. Jag bara Språk. Kursplaner, betygskriterier och kommentarer. kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Centralstation stockholm parkering

Moderna språk steg 3 betygskriterier

Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning.

Kunskapskrav Betyget A Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. moderna språk: kurser och betygskriterier. I skolverkets sida hittar du en beskrivning av kursen samt betygskriterier.


Uppsägningstid kollektivavtal

Moderna språk: när personen väljer att lär sig ytterligare språk efter att modersmålet har av ett eller flera språk? 2. Hur kan man som lärare arbeta med ämnet svenska som andraspråk? 3. måste inflödet ligga ett steg över elevens

Bedömningsstöd moderna språk grundskolan - Skolverket betygskriterier spanska steg 3 kig 2013. som andra språk steg 1, 2, 3, Engelska steg. 5, 6 och Moderna språk steg 3-5. 100. X kursen och betygskriterier - se även skolverkets länk. och betygskriterier ska kunna uppnås i årskurs 9 blir bedömningen 3 § i gymnasieförordningen).

Språk: Engelska Behörighetskrav: Grundläggande behörighet Du behöver också: Aktuellt språk steg 3 / C-språk kurs B/Moderna språk steg 3, Engelska B. Eller: Aktuellt språk/Moderna språk steg 3, Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2) Anmälningskod: HDA-V378B

Undervisning. Föreläsningar, gruppdiskussioner. Examination. M110: Studier i engelskspråkiga länders kulturer, 7,5 hp moderna språk, utan framför allt för yrkesverksamma lärare i moderna språk. Jan Morawski har undersökt hur läroplanen har förändrats över de senaste 150 åren.

som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan. Moderna språk 3 (100 poäng) som bygger på kursen  9 okt 2018 Elever som läst tyska, franska eller spanska i grundskolan börjar i regel med steg 3 i gymnasieskolan om de fortsätter med samma språk. Elever  Kinesiska 1, 100 poäng. Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.