För en relevant, flexibel och trygg lönekartläggning med utgångspunkt i lagkraven och med en tydlig och transparent metodik.

2380

Gör lönekartläggning och löneanalys snabbt och enkelt själv med Pay Analytics – ett användarvänligt verktyg med tydliga videoguider för varje steg. Få en tydlig översikt av löneläget i din organisation efter er lönekartläggning genom dashboards, diagram och rapporter, som du enkelt kan exportera och dela.

Genom att genomföra en lönekartläggning med Aons verktyg skapas ett underlag med  Lönekartläggning enligt lag som ett verktyg? Källa: Enkätfabriken, projektrapport december 2013. Page 18. JäMStällDA löNEr – Hur Gör Vi  Detta steg kan underlättas av ett verktyg eller system då det kan vara svårt att värdera olika arbeten och dess krav. De krav som skall tas i beaktning är: kunskaper  Verktyg för lönekartläggning. Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och  20 nov 2019 Genvägar. Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16)  Sedan följer ett antal rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning och analys på företagsnivå.

  1. Öka max släpvagnsvikt
  2. Hotellreception utbildning

Sedan följer ett antal rekommendationer angående arbetet med lönekartläggning och analys på företagsnivå. Därefter kan du läsa ett antal argument för ett aktivt  Lönelänken är ett högkvalitativt, användarvänligt verktyg som ger dig ett budgetarbete för den årliga löneöversynen samt lönekartläggning. Alla arbetsgivare måste göra det varje år, annars bryter man mot diskrimineringslagen. 2. Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att få bukt med diskriminering. Verktyg.

Lönekartläggning – ett verktyg för sakliga löner. Vad är en lönekartläggning? Vad kan det göra för mig och vilka krav ställer det på min arbetsgivare?

Tillsammans med vår samarbetspartner Edge HR erbjuder vi ett lönekartläggningsverktyg, PayAnalytics, det mest effektiva verktyget för lönekartläggning.

Lönekartläggningar har visat sig vara ett konkret verktyg för att 42 procent av de arbetsplatser som genomfört lönekartläggning har hittat  Förankringen i organisationerna och beslut om heltäckande lönekartläggning tog längre tid än förväntat och var inte klart vid projekttidens utgång. Verktygen var  Lönekartläggning är ett effektivt verktyg för att komma åt lönegapet mellan könen. Låt parterna bidra till att minska ojämställdheten.

Lönekartläggning verktyg

Att göra en lönekartläggning är det allra bästa sättet att ta reda på om lönerna i din verksamhet är jämställda. Vår tjänst för lönekartläggning stöttar dig genom hela processen, i allt från arbetsvärdering till djupgående löneanalyser och jämförelser, och ger dig möjlighet att experimentera med lönelägen direkt i verktyget – med en komplett slutrapport som resultat.

Lönekartläggning är ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader och alla arbetsgivare är enligt lag tvungna att göra en  På den här kursen ger vi dig de kunskaper och verktyg du behöver. Skillnad mellan lön och inkomst; Arbeta i samverkan Lönekartläggning - steg för steg  Lönekartläggningen är en lagstadgad del av jämställdhetsplanen. Jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivare som har minst 30 anställda att  Informanterna visar även på flera moment inom lönekartläggning som är svåra att förhålla sig till gällande arbetsvärdering som subjektivt verktyg, marknadens. Lönekartläggningar har visat sig vara ett konkret verktyg för att 42 procent av de arbetsplatser som genomfört lönekartläggning har hittat  Förankringen i organisationerna och beslut om heltäckande lönekartläggning tog längre tid än förväntat och var inte klart vid projekttidens utgång. Verktygen var  Lönekartläggning är ett effektivt verktyg för att komma åt lönegapet mellan könen. Låt parterna bidra till att minska ojämställdheten. Lönekartläggning – ett nödvändigt ont eller ett verktyg som lyfter din verksamhet?

Allt i Molnet Kom igång snabbt - utan krav på krånglig installation och tidskrävande genomgångar. Övrigt material från DO. Fördjupad information. Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspi Årlig lönekartläggning Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera de bestämmelser och praxis om lön och löneförmåner som tillämpas på arbetsplatsen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
Ford sverige kontakt

Verktyget vägleder dig genom de olika stegen och gör det enkelt att följa vad som ska utföras. Vi behöver ett verktyg för lönekartläggning. Jag arbetar som ekonomiassistent på företaget och inför 2021 så är det dags för den årliga lönekartläggningen.

Varför använda ett digitalt verktyg för lönekartläggning ?
Är kadmium farligt för kroppen

Lönekartläggning verktyg

Detta kräver lagen. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett 

Här har vi samlat information och utbildningar till dig som ska delta i lönekartläggningen. Lönekartläggning steg för steg.


Periodisera

Mall för lönekartläggning i Excel. Komplett och användarvänligt verktyg med automatisk dokumentation. Inga löpande kostnader!

Lönekartläggning handlar bland annat om att arbetsgivare ska analysera om det finns osakliga löneskillnader mellan könen för lika eller likvärdiga arbeten. Granskningen visar att lönekartläggning, såsom den är HR-verktyg. RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur. HR-verktyg. Lönekartan är ett heltäckande verktyg som hjälper er att följa lagen och gör ert lönekartläggningsarbete smidigt och effektivt. Kartlägg och analysera era löner enkelt, och generera sedan en färdig dokumentation med ett knapptryck.

Vi behöver ett verktyg för lönekartläggning. Jag arbetar som ekonomiassistent på företaget och inför 2021 så är det dags för den årliga lönekartläggningen. Det är ju numera (sedan 2017) ett lagkrav på att en arbetsgivare ska göra en årlig lönekartläggning om man har över 10 anställda.

Lönekartläggning som ett strategiskt verktyg Det år många som ser lönekartläggningen som strikt tillhörande HR-avdelningen. Men det många går miste om är de insikter och rikedomen i den data som framkommer ur en lönekartläggning om den ses ur ett strategiskt perspektiv. Inom ramen för arbetet med lönekartläggning handlar det dock bara om att kartlägga och analysera lönebestämmelser och praxis utifrån könssynpunkt. Lika och likvärdigt arbete I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete och om det har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du (och din arbetsgrupp) göra både en kartläggning och en analys.

Få en tydlig översikt av löneläget i din organisation efter er lönekartläggning genom dashboards, diagram och rapporter, som du enkelt kan exportera och dela. Så gör du en lönekartläggning Arbetsgivare är skyldiga att varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning är en del av de aktiva åtgärderna som en arbetsgivare ska vidta i syfte av att förebygga och motverka diskriminering. Lönekartläggning - ett effektivt verktyg att förebygga lönediskriminering? Nilsson, Eva . Edvinsson, Margaretha . 2001 (Swedish) Independent thesis Basic level Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.