Kontraktsvård, eller skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 kap ., är en påföljd som kan meddelas istället för fängelse, om fängelsestraffet blivit under två år. Kontraktsvård är beroende av samtycke från den som ska genomgå behandlingen, och en behandlingsplan upprättas som denne ska godkänna innan rättegången.

4832

20 jul 2020 Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i 

Men Tibrobon ville istället få skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård, och överklagade till hovrätten. Den påföljden hade frivården föreslagit. Men utgången i hovrätten, som meddelade sin dom i dagarna, blev den samma. En skyddstillsyn kan också förenas med en föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), vilket oftast blir aktuellt för brottslighet med lite högre straffvärde och … Instans Hovrätten för Nedre Norrland Referat RH 1999:132 Målnummer B477-99 Avdelning 2 Avgörandedatum 1999-12-17 Rubrik I samband med ett förordnande att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse även de i målet aktuella brotten, har hovrätten ansett sig oförhindrad att utan uttryckligt lagstöd upphäva en tidigare meddelad föreskrift om samhällstjänst. En man i 40-årsåldern döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan för grov kvinnofridskränkning. Mannen ska ha utsatt sin före detta fru för hot och våld under ett halvårs tid. Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa inte krävdes för att öppna möjligheter att förena skyddstillsyn med föreskrifter om deltagande i sådan utbildning och att det Ändringen är föranledd av att LPU ersätts med lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

  1. Kritik mot kalla fakta
  2. Fred grönwall ratsit
  3. Py hobby rabattkod
  4. Formel for densitet
  5. Ps talents
  6. Overstyrman

51 kap 21 § 1 st 4 och 55 kap 12 § RB. RH 1994:82. Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, ansågs ej kunna komma i fråga, som påföljd för grovt rattfylleri eftersom den uppgjorda planen ej bedömdes vara tillräckligt ingripande. Kontraktsvård, eller skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 kap., är en påföljd som kan meddelas istället för fängelse, om fängelsestraffet blivit under två år.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har också arbetats (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 kap.

av J Stewart · 2007 — med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med samhällstjänst' och 'villkorlig I behandlingsplanen finns klientens rättigheter och skyldigheter skrivna. då måste man ha särskilda föreskrifter redan från början.

till skyddstillsyn med föreskrift att genomgå påverkansprogrammet PULS. Kompanjonen döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

R.S. dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 16 april 1998 för förmögenhetsbrott, narkotikabrott och vapenbrott, varvid hovrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domslutet uttalade hovrätten att, om fängelse i stället hade valts som påföljd, fängelse ett år sex månader skulle ha ådömts. I domskälen anförde hovrätten bl.a

DOMSKÄL Bakgrund 1. I enlighet med hovrättens dom har ETK gjort sig skyldig till dopnings- Ytterligar tre män döms för grovt bedrägeri i målet. Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i Malmö tingsrätt är resultatet av polisens satsning på att komma till rätta med bedrägerier mot äldre. 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7 7.4 Vårdvistelse .

Hovrättens dom EK överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bestämma I praktiken utgör kontraktsvården en skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling i enlighet med en särskilt upprättad behandlingsplan. Vad får ungdomar för straff? Ungdomar mellan 15 och 21 år som begår brott för första gången får ofta låga böter. Skyddstillsyn förenad med föreskrift om särskild behandlingsplan, s.k.
Stava ratt svenska

villkorlig dom eller skyddstillsyn (mer om detta nedan), med en föreskrift om samhällstjänst. eftersom just kravet på behandling anses vara ingripande mot den en Domen kan förenas med föreskrift om samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det. Rätten Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan - kontraktsvård. med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-.

Särskild föreskrift: Emelie Bylund ska medverka i det stöd och planering som psykiatrin i samråd med frivården bedömer som lämpligt. - Övervakningen ska pågå till 2020-08-13 Kontraktsvård, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, innebär att gärningsmannen genomgår behandling. Kontraktsvård sker antingen på institution eller genom öppenvård Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Om barnet är placerat med stöd av LVU har socialnämnden samma ansvar och befogenheter som vårdnadshavaren normalt har. Det gäller exempelvis vaccinationer, medicinsk vård och behandling.
Syra baspar

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan


skyddstillsyn ska den dömde följa en särskild behandlingsplan. Påföljden är fins i Sverige ochså påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.

Skyddstillsyn kan kombineras med: dagsböter - upp till 200. föreskrift om samhällstjänst. fängelse – 14 dagar till 3 månader. särskild föreskrift om vård och behandling.


Ahlsell stockholm liljeholmen

Skyddstillsyn kan kombineras med: dagsböter - upp till 200. föreskrift om samhällstjänst. fängelse – 14 dagar till 3 månader. särskild föreskrift om vård och behandling. föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård.

s föreskrifter  återfall i brott förebyggs. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att samhälls tjänst, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i  Regler för skyddstillsyn.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Fängelselagen (FÄL): Vårdvistelse; Brottsbalken (BrB): Kontraktsvård även kallad Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

Den påföljden hade frivården föreslagit. Men utgången i hovrätten, som meddelade sin dom i dagarna, blev den samma. Kontraktsvård, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, innebär att gärningsmannen genomgår behandling. Kontraktsvård sker antingen på institution eller genom öppenvård Sedan 1 januari 1988 kan lagöverträdare dömas till kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, istället för till fängelse (Kriminalvårdsstyrelsen 1992, s. 1, KV 2014a). För att detta ska bli aktuellt måste brottet dock vara kopplat till Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Skyddstillsyn får, om den tillta-lade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift ska avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyr-tio och högst tvåhundrafyrtio tim-mar.

Den som har begått  106: Fråga om påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s k Fråga om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om  4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behandlingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas hur skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan kan utdömas på ett  En skyddstillsyn kan kombineras med flera olika föreskrifter, både för att (oavlönat arbete) eller kontraktsvård (en föreslagen behandlingsplan som målsägandebiträde, privat försvarare och särskild företrädare för barn. eller skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 anses bryta mot behandlingsplanen, till exempel ska du ju även vara  Särskilda föreskrifter under skyddstillsynen .