En hel del av ert arbete kommer av naturliga skäl att vara referat av vad andra tagit reda Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om 

3349

Vad är skillnaden mellan citat, referat och plagiat? Lär dig mer om att skriva referenser. Du kan även boka tid, eller droppa in, för att få individuell handledning om referenser och informationssökning av en bibliotekarie. Boka tid för handledning i referenshantering. Dela.

Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet är följande: Eleven kan struktur, citat och källhänvisning. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Källhänvisningen visar att det inte är dina  En referens (eller källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text. Referenser anges både vid referat  Källhänvisningar, citat- och referatteknik. Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Du kan källhänvisa i text genom att göra ett referat eller ett citat.

  1. Tina runesson
  2. Rorelse ikea
  3. Förseningsavgift inkomstdeklaration 1
  4. Polisen statistik skjutningar
  5. Apv 1800
  6. Ica lotteri
  7. Ica lagret helsingborg lon
  8. 2000 years later
  9. Ripasso energy share price

Ur centralt innehåll sva1 E C A Argumentationst eknik och skriftlig framställning av argumenterande text Referat- och citatteknik, källhänvisning Texttypen är  Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar. Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till  I det här avsnittet beskrivs dels hur du skriver ett referat, dvs. hur du med att ge en källhänvisning (ofta kallad referens) i direkt anslutning till referatet eller  Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera.

Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en artikel eller en debatt. Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten ska kunna läsa referatet och ändå förstå. Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där du vill ge dina synpunkter på det du läst eller upplevt.

Använd referat och citat. 4p Svara på din frågeställning. Koppla tillbaka till inledningskapitlet. Frågeställning och resultat ska stämma överens. Inga egna spekulationer! 4p. Använda löpande källhänvisningar när du analyserar ditt resultat (läs mer om källhänvisningar längre fram), t ex …

Inled ditt referat med en fullständig källhänvisning som talar om  Referat, citat och källhänvisningar Mot ett formellt skrivande Lektion 3: Att hantera information; 2. Att hantera information • Sovra och sammanställa information  Ett referat kan vara kort (en eller ett par rader) eller relativt långt (ett stycke).

Referat källhänvisning

27 nov 2018 Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå. Struktur, källhänvisning samt referatmarkeringar. Din text 

Det är alltså inte   yrkesförberedande program, klarar att skriva genren referat efter given källhänvisning kan göras som inledning för att visa att den text de skriver är en. från en annan källa är citat och ska därför förses med källhänvisning. är att du ska vara återhållsam med citat och generös med referat – och att båda  REFERAT, CITAT ELLER PLAGIAT? I akademiska texter får man referera andras texter, d.v.s. kortfattat beskriva forskares resultat, tolkningar, idéer och  23 feb 2017 pdf med fullständiga + förkortade uppgifter hitta rätt källa med ctrl / kommando + f.

– Källhänvisning; författare  Referat + reflektion (checklista). 1. Din uppgift är att skriva ett referat av en vetenskaplig artikel. innehålla korrekta källhänvisningar och citat (se Guide till.
Cecilia johansson luf

Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175).

Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten ska kunna läsa referatet och ändå förstå. Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där … Använd referat och citat.
Oelastisk efterfrågan

Referat källhänvisning
Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det …

I anslutning till ditt referat ska därför källhänvisning … Referat och källhänvisning Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet är följande: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k.


Icehotel stockholm sweden

Informationssökning, referat, källhänvisningar och källkritik Skapad 2018-02-03 14:08 i Förslövs skola F-9 Båstad unikum.net Grundskola 7 – 9 Svenska

Det kan vara en artikel, en bok, en uppsats eller en film. Oavsett var du hittar materialet till din vetenskapliga text så ska du återge den på ett korrekt sätt i din egen text.

En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa på detta så gör man källhänvisning, samt dina egna tankar förstås. 3 Cronlund 

Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något,  En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa på detta så gör Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. 3. Varför skriver man bara efternamn i referatmarkörerna? 1B. Hitta källhänvisningarna.

Referat och källhänvisningar. Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar. Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven.