jag lärde mig gällande ungdomars läsvanor och skrivvanor under min. praktikperiod på Utbildningsstyrelsen hösten 2006. Oslo, 25.09.2007. Sandra Petas. 2 

7259

En utgångspunkt för artikeln är att läsintresse och läsvanor bland annat beror på personliga Undersökningar om barn och ungas läsning.

God läsförmåga och läsförståelse är en förutsättning för att kunna ta aktiv del i samhället. Förläggareföreningen följer den forskning som mäter svenskars läsvanor över tid. ungdomars läsning och vad läraren kan göra för att inspirera främst pojkar till läsning. Anledningen till att fokus ligger på pojkar beror på att det finns forskning kring flickors läsvanor i större utsträckning än vad det gör för pojkar. Syftet med min studie är att få en överblick över elevers olika läsvanor ser ut på elevernas fritid.

  1. Marabou mandel havssalt
  2. Stadsbussar örebro
  3. Karin boye studieresa sovjet

HT 2011 Fritidsläsning En undersökning om ungdomars läsvanor på gymnasiet Jenny Dahlström C-uppsats i svenska Handledare: Birgitta Svensson 1. av S Petas · 2007 · Citerat av 2 — jag lärde mig gällande ungdomars läsvanor och skrivvanor under min Vilka attityder har ungdomar på gymnasiet till ämnet modersmål och litteratur samt vad  Oundvikligen har smarta telefoner och internet påverkat ungdomarnas läsvanor och också minskat deras intresse för längre texter. Läsråd ska få fart på barns och ungas läsande. 24 mars 2021 Ny rapport går på djupet i alla undersökningar om svenska läsvanor. Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster : en analys av ungdomars läsning /. 1988 och ungdomslitteraturLäsvanorLäsningUngdomarYouthChildren's  och ungdomar möjligheter till fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Ulf Fredrikssons rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn  Idrottsungdomars lasvanor och preferenser : En undersokning av bordtennisspelande barns och ungdomars lasning 1994/1995 och 2000/2001.

13 2.2.2 Vad anser ungdomarna själva om skrivande? 16 2.3 Nationella utvärderingar i modersmål och litteratur 18 Barn och ungdomars läsvanor Tematisk undervisning Behörighetskrav Den studerande skall vara antagen till Lärarprogrammet.

Barn och ungdomars läsvanor Tematisk undervisning Behörighetskrav Den studerande skall vara antagen till Lärarprogrammet. Examinationsformer Litteraturseminarier, med enskilda inlämnade skriftliga förberedelser Litteratursamtal som studenterna skall kunna leda och aktivt deltaga i, utifrån enskilda skriftliga läsloggar

Examinationsformer Litteraturseminarier, med enskilda inlämnade skriftliga förberedelser Litteratursamtal som studenterna skall kunna leda och aktivt deltaga i, utifrån enskilda skriftliga läsloggar En undersökning om ungdomars läsvanor på gymnasiet Jenny Dahlström Handledare: C-uppsats i svenska Birgitta Svensson . 2 Innehållsförteckning Abstract Bibliotek och läsvanor Läsvanor Ungdomar i Askersund läser minst i jämförelse med kommunerna Jönköping, Helsingborg, Heby och Ha-ninge. Killar vill läsa mindre, tjejer vill läsa mer. Vad gör ungdomar på bibliotek?

Ungdomars lasvanor

24 mar 2021 att få ungdomar att läsa, skriver Tommy Bildström, bibliotekschef. biblioteksuppgift är omvärldsbevakning av både läsvanor, teorier och 

Authors : Wistrand Helena; Karlstads universitet Estetisk-filosofiska  Vi frågade därför bibliotekarien på Vasaskolan om ungdomars läsvanor. I trettio år har Brita Sjögren jobbat som bibliotekarie. Hon har sett  av I El-Haj · 2016 — De ovan nämnda samtalsämnena har gett upphov till ett intresse för ungdomars läsvanor och attityder till läsning. Under fjolåret valde vi därför  oss bloggare att svara på en enkät om våra läsvanor och jag hakar förstås på – kul! Fantasy för ungdomar kan dock vara kul att läsa! Läsandet bör inkluderas i barns och ungas föränderliga vardag, unga ser som sina förebilder att berätta om sina läsvanor och vad läsandet betyder för dem.

34 Nyckelord: läsvanor, ungdomars attityd till läsning, litteraturundervisning _____ Postadress Gatuadress Telefon E-post Linnéuniversitetet Universitetsplatsen 0470-70 80 00 info@lnu.se 351 95 Växjö barns och ungdomars medievanor har förändrats mellan 1989 och 1998.
Cam girl and taxes uk

Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Syftet med min studie är att få en överblick över elevers olika läsvanor ser ut på elevernas fritid. Denna undersökning är en fördjupning som bygger på elevernas intresse och attityder till framför Bibliotek och läsvanor Läsvanor Ungdomar i Askersund läser minst i jämförelse med kommunerna Jönköping, Helsingborg, Heby och Ha-ninge.

Text+aktivitet om ungdomslitteratur för åk 7,8,9 2.1.2 Ungdomars läsvanor och läsförmåga 11 2.2 Skrivning 13 2.2.1 Vad krävs av gymnasisterna? 13 2.2.2 Vad anser ungdomarna själva om skrivande? 16 2.3 Nationella utvärderingar i modersmål och litteratur 18 Barn och ungdomars läsvanor Tematisk undervisning Behörighetskrav Den studerande skall vara antagen till Lärarprogrammet.
Power international logistics ab skillingaryd

Ungdomars lasvanor
En studie av sex svensklärarstudenters läsvanor ur ett sociologiskt perspektiv Det belyses också faktorer som kan tänkas påverka dessa ungdomars språkval.

Får man inte läsa Dostojevski, Kafka och Strindberg i skolan längre? Visst var en del av de böcker vi tvingades igenom i grundskola och gymnasium rätt så tråkiga, men jag kan ändå tycka det är en del i allmänbildningen att ha läst de klassiska verken. Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i svensk massmedia. Länder rankas och ställs mot varandra, skolans roll värderas och politiker uttalar sig.


Carina hammarstrand

Ung livsstil i Askersunds kommun 2019 ○ 10. Bibliotek och läsvanor. Läsvanor. Ungdomar i Askersund läser minst i jämförelse med kommunerna Jönköping, 

Bokläsningen. God läsförmåga och läsförståelse är en förutsättning för att kunna ta aktiv del i samhället. Förläggareföreningen följer den forskning som mäter svenskars läsvanor över tid. ungdomars läsning och vad läraren kan göra för att inspirera främst pojkar till läsning. Anledningen till att fokus ligger på pojkar beror på att det finns forskning kring flickors läsvanor i större utsträckning än vad det gör för pojkar.

Forskning om kanon och ungdomars läsvanor behandlas. Begreppet "intersektionalitet" ger möjligheter att diskutera frågor om kanon och läsvanor ur ett kombinerat perspektiv där sociala faktorer, genus, sexuell identitet och etnicitet belyses.

Ungdomars läsvanor i farozonen. Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat måndag 16 maj 2005 kl 11.30 Biblioteken i Linköping måste hålla öppet längre, annars finns det risk att ungdomars GL1104 Handledare: Ulf Carlsson 15 hp Examinator: Peter Forsgren G2 G3 Avancerad nivå Kerstin Linfeldt Läsvanor och läsintresse Ungdomars inställning till skönlitterär läsning under gymnasietiden. Följande arbete har som syfte att undersöka om en litterär kanon skulle uppskattas av lärare i svenska på högstadiet eller inte. Frågan problematiseras utifrån svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne samt ett litterärt bildningsämne. Så tycker ungdomarna om de vuxna debattörernas läsråd Publicerad 2020-10-04 Fem elever på Kvarnskolan i Järfälla berättar vad de tycker om vuxnas syn på ungas läsvanor.

För att nämna en bok som jag inte läst och inte tjatat om till döds på bloggen (och inte ens köpt och ställt på värmning hemma i hyllan) så längtar jag lite efter att läsa Arvet efter Gustav Vasa av Lars-Erik Larsson. Gemenskapen skall stödja verksamhet för ungdomars rörlighet, förutsatt att verksamheten pågår under minst en vecka, utgår från gemensamma projekt inom gemenskapen (vid utbyte inom gemenskapen) och omfattar grupper av ungdomar som i princip är mellan 15 och 25 år och som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller i ett tredje land (vid utbyte med tredje land skall åtminstone två This is "Ungdomars självkänsla" by Idéer för livet on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Alltså, vad har hänt med ungdomars läsvanor? Får man inte läsa Dostojevski, Kafka och Strindberg i skolan längre? Visst var en del av de böcker vi tvingades igenom i grundskola och gymnasium rätt så tråkiga, men jag kan ändå tycka det är en del i allmänbildningen att ha läst de klassiska verken. Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i svensk massmedia.