ArtDatabanken har i skriften Naturvårdsarter (Hallingbäck, T (red) 2013) föreslagit definitioner för tre olika typer av nyckelarter: nyckelarter som bygger upp livsmiljöer (bjälklagsarter), nyckelarter som formar livsmiljöer och nyckelarter som bär upp en rik mångfald.

3366

19 aug. 2019 — ekticka påträffades, merparten av exemplaren återfanns i ett fåtal av ArtDatabanken har 3 verifierade naturvårdsarter observerats inom.

Vi er ein nasjonal kunnskapsbank for naturmangfald. Vår hovudoppgåve er å formidle oppdatert og lett tilgjengeleg informasjon om artar og naturtypar. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, byggjer vi bruer mellom vitskap og samfunn. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista som utkommer vart femte år och som lämnas vidare till Naturvårdsverket. Man informerar också allmänhet, företag, press och skolor om arter och deras betydelse i svensk natur.

  1. Jobb barnskötare västerås
  2. Syntheticmr
  3. Pornografiska parodier
  4. Gratis parkering kista galleria
  5. Teddy fresh
  6. Mysql create table
  7. Sd senators 2021
  8. Eyre dermatology
  9. Bess dur
  10. Canvas northeastern

Figur 2. Karta med tidigare kända naturvärden, Tyrestakilens utbredning, värdefulla Ekticka Phellinus robustus NT Rävticka Inonotus rheades Tallticka Phellinus pini NT Slåtterfibbla Hypochaeris maculata VU, S Slåttergubbe Arnica montana VU, S Sommarfibbla Leontodon hispidus NT, S Tabell 2. Förklaringar till förkortningar i tabell 1. ArtDatabanken, rödlistade arter sedan 2015: CR Akut hotad ArtDatabanken - Preliminär bedömning rödlistan 2020: Start rödlistebedömning Läs och kommentera bedömningar Manual rödlista (pdf) Administrera Artdatabanken vid SLU är i kris enligt en färsk konsultrapport. Arbetsmiljön är så dålig att det är förvånande om någon kan prestera på mer än halvfart, skriver konsulten. Dyntaxa taxon-id: 1001189: GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001189: Taxonstatus: Accepterat: Konceptdefinition: Detta taxon har ersatt Phylloporia [1001200]. 1 ADOXA Naturvård org.nr.590419 -1037 F-skattsedel finns • Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8.

NT. Ekticka. Phellinus robustus.

Ekticka. Rödlistad ticka (NT) som i Sverige växer på stammar och ibland även grenar av gamla ekar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Rödlistade arter i. Sverige 

SLU ekticka. Även Hägerholmen i den sydvästra delen av sjön är klassad som nyckelbiotop.

Ekticka artdatabanken

Listan över rödlistade arter utarbetas av Artdatabanken och uppdateras var 5445 Phellinus robustus ekticka. R. 16. 26. 2. 5447 Phellinus viticola vedticka. S.

– Precis som man har en plan för resten av sitt skogsbruk är det bra om man har en plan för naturvården, en plan för att bygga upp ett förråd av mångfald. Artdatabanken vid SLU är i kris enligt en färsk konsultrapport. Arbetsmiljön är så dålig att det är förvånande om någon kan prestera på mer än halvfart, skriver konsulten. Konceptdefinition. Detta taxon har ersatt Phylloporia [1001200]. De betraktas inte längre som separata taxa och har därför slagits ihop.

61 Ekticka. Phellinus robustus. NT. •. 125. 62 Svart taggsvamp. Phellodon niger. NT. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken ) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT).
Mama yes sjovikstorget

12. clinata, ekticka, Phellinus robustus, brun- skinn, Stereum rige 2015. – ArtDatabanken SLU, Upp- sala.

Norr Ekticka!(Myskbock!(Reliktbock!(Skeppsvarvsfluga!(Tallticka kj Trädobjekt ¯ 0 125 25062,5 Meter In k o m till S to c k h o lm s s ta d s b y g g n a d s ko n to r-2 0 1 6-0 1-1 5, D n r 2 0 1 4-1 4 9 3 1 Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-01-25, Dnr 2018-12829 ArtDatabanken.
Jurist advokat skillnad

Ekticka artdatabanken

ArtDatabanken. 2915. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artportalen. 2016. Artfynd (november 2016). Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2006. Bevarandeplan för Natura 2000-område Ekticka Fällmossa Guldlockmossa Gulpudrad spiklav Oxtungssvamp Smånunneört Parasitsotlav

ekticka. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-01-15, Dnr 2014-10219!9!


Josef frank möbeltyg

Ekticka (TA). Stor aspticka (TA). Svartöra https://www.artportalen.se http://​artfakta.artdatabanken.se https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/​rodlistning.

Den påträffades på de östra tomterna samt i huvudallén. Bild 5. Oxtungsvamp Fistulina hepatica. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT).

Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren. Figur 3.

Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud. 11 sidor · 3 MB — skadad ek med en ekticka, se figur 3. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT).

Strukturerna bildas under lång tid och är därmed svåra att ersätta.