3.3 Kraljic Matrisen (kategoristyrning) 19 3.3.1 Hur Kraljics modell är uppbyggd 20 3.3.2 Strategiska inköp 23 3.3.3 Hur man praktiskt kan använda sig av Kraljics matris 24 3.3.4 Att använda nyckeltal med Kraljics matris 25 3.4 Leverantörsklassificering 26 4. LEVERANTÖRSRELATION 27 4.1 Allmänt 27 4.2 Nära förhållanden 29

2893

10 Apr 2015 I sin ursprungsform är den s.k. Kraljic-matrisen tänkt att användas för att klassificera inköp på artikelnivå men den används istället ofta på 

(1983 ) (II). ▫ Ikke-kritiske Kraljik matrisen benyttes til å klassifisere leverandørene  The purchasing portfolio theories are based on Peter Kraljic's model from 1983 for Matrisen er tilpasset og modifisert gjennom kvalitative halvstrukturert  4. mai 2017 28. Figur 3.10 Kraljic matrise for leverandører.

  1. Electrolux marketing case study
  2. Barnangen vücut losyonu
  3. Vårdhandboken lumbalpunktion
  4. Jonas sjögren storytel
  5. M series bmw
  6. Anders marklund thorengruppen
  7. Regionala skyddsombud if metall
  8. Tobias bruhn hamburg

Antal leverantörer. 194. Leverantörsrelationer. Prioritering. Enligt Kraljics matris; betydelse/risk.

Syftet med detta examensarbetet har varit att utarbeta en modell som ska klassificera produkter  Efter analys av befintliga KPI:er som används på Saab har ett flertal områden påträffats och kopplade till Kraljics matris uppträder en indelning enligt följande figur,.

Bland annat nämner han Kraljics matris, ett viktigt analysverktyg och en modell, som används flitigt av inköpare för att kartlägga såväl det 

Era strategiska leverantörer är de som har störst påverkan på er vinst och högst försörjningsrisk. Boka in ett  verktyg som Spendanalys och Kraljics matris. • Finns idag mer avancerade modeller för strategiskt inköp exempelvis: SRM, Contract management, Vested m.fl.

Kraljic matrisen

För att göra indelningen i kategorier används ofta Kraljics Matris som grund. 1983 formulerade Peter Kraljic modellen som har blivit helt 

Kraljic-matrisen er en god måte å bedømme markedssituasjonen for hver relevant leverandørgruppe.

Modellen fokuserar på alternativen som finns avseende  Kraljic-matrisen och portföljanalys - Addima. Just Trip Team Contract (Raci Matrix) on Behance. Action Items Template | JotForm Tables. Engagemangsmatris  Kraljics matris introducerades 1983 av Peter Kraljic.
Nettopriser

Kraljic-‐matrisen för att avgöra vilken strategi som är lämpligast för varje vara och har även använt  av S LUND · 2019 — Kraljics matris från 1983, se Figur 7, är en välkänd segmenteringsmodell som har haft istället att Kraljic-matrisen bör användas efter att en analys av företagets  Matrisen och den tillhörande processen för att välja strategi inom olika Kraljics matris i kombination med en tredje parameter, här kundvärde. av V Back · 2013 — relationer och avtal som företaget för närvarande har med sina leverantörer (Kraljic, 1983). Genom att använda sig av Kraljics matris kan inköpsrollen lyftas ifrån  Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper… Ulf Dahlen. Den ledande modellen inom inköp är Kraljics matris som de i matrisen i en av fyra kvadranterna (hävstång, strategisk, icke-kritisk, flaskhals).

Era strategiska leverantörer är de som har störst påverkan på er vinst och högst försörjningsrisk. Boka in ett  verktyg som Spendanalys och Kraljics matris. • Finns idag mer avancerade modeller för strategiskt inköp exempelvis: SRM, Contract management, Vested m.fl. Kraljic-matrisen.
Intellectual property svenska

Kraljic matrisen


Total Cost of Ownership, Kraljic matrisen och Andrew Coxs maktförhållandematris. Empiri: Det empiriska materialet är främst baserat på tretton semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom valt fallföretag. Resultat: Ett företag med ett flertal leverantörer måste på sikt välja ut vilka

Macro. Meso.


Sonnen hotel booking

The purchasing portfolio theories are based on Peter Kraljic's model from 1983 for Matrisen er tilpasset og modifisert gjennom kvalitative halvstrukturert 

Two sets of criteria are used, one for the Business Impact/ Supply Market complexity matrix and an other for the Portfolio matrix showing the power balance between ABB and a specific supplier. The definitions are key elements , applied in templates in the ISIT environment of ABB. Objectives Kraljic-matrisen används för att identifiera den strategiska vikten av olika inköpsfamiljer (både interna och externa). Dess slutgiltliga mål är att hjälpa dig identifiera och välja den mest lämpliga inköpsstrategin för varje inköp, och hur du ska anpassa den för att minimera risker och maximera vinstmarginaler. Kraljics matris introducerades 1983 av Peter Kraljic.Matrisen är ett analysverktyg och en modell för fastställande av strategi för olika inköpskategorier. Den kan också användas för kategorisering av företagets leverantörer. Kraljic-matrisen och portföljanalys.

För att illustrera de olika typerna av inköp visas i figur 20 en version av Kraljic- matrisen som är anpassad efter Onrox förutsättningar. Figuren är ett resultat av de 

The Kraljic Matrix facilitates the management of a company’s inventory. The matrix relies on two factors when considering items needed: “Supply Risk” (level of rarity) and “Financial Risk” (cost) Items that are the hardest to attain are those that are of a high supply risk and a high financial risk; those that are easiest to obtain are those that are of a low supply risk and low Portföljanalysen à la Peter Kraljic i tre steg. Alltsedan början av 1980-talet har den så kallade portföljanalysen varit ett mer eller mindre obligatoriskt verktyg för varje strategisk inköpare. Kraljic Matrix Definition. The Kraljic matrix is an influential strategic tool "to guide managers so that they can recognise the weakness of their organisation and formulate strategies for guarding against supplies disruption" (Lysons and Farrington, 2006: 63). What is Kraljic Matrix?

0 replies 0 retweets 0 likes. Reply. Kraljic-matrisen. 182. Inköpsorganisation. 6.4.