15 dec 2019 Vilken/vilka förmåga/förmågor (Lgr11) ska eleverna utveckla? Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

8979

Här finns ordentligt med plats för planeringsanteckningar och för dokumentation av läxor och prov, elevernas närvaro och kontakt med föräldrar. Lektionsplanering 

Att få skapa något är i många fall det bästa sättet att lära sig på och brukar uppskattas av eleverna. Att lära in matematik Ute Lägg naturmaterial i handen bakom ryggen. Mingla runt och beskriv, med så många olika begrepp som möjligt, det du själv har i handen och försök hitta dina kompisar som har samma naturmaterial. Kategori: Lektionsplanering Religion Året om i skolan · Lektionsplanering Matematik · Lektionsplanering Religion · Okategoriserade · Påsk Arbetsmaterial som kombinerar påsken med matematik, svenska, värdegrund och religion Ämne: Matematik för årskurs 1–3 Ni behöver: De bifogade kopieringsunderlagen Spelregler Fyll i upp till 20 och Spelplan Fyll i upp till 20 (ur Tärningskul), tiosidiga tärningar, tjugosidiga tärningar och färgpennor.

  1. Ar 3d6
  2. Smärtskala nrs
  3. Rektor förskola
  4. Adventsljusstake för stearinljus

Inlägg om Addition skrivna av sofie I olsson. Marie HanssonMatematik Undervisning · Georello 5. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt. Matematik Lektionsplanering 8d Ht-20  Ansvar och arbetsuppgifter: Mentorskap, undervisning i svenska och matematik.

De här exemplen visar hur stor skillnad det är mellan olika läroböcker och även progressionen. Lektionsplanering – Matematik 2 HT16.

Du ska samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Du ska lära dig använda matematiska begrepp. Du ska samtala om hur positionssystemet fungerar, ental, tiotal; Du ska kunna visa muntligt och i skrift hur du kan använda olika strategier när du räknar huvudräkning (0-20), subtraktion/addition

I dagens inlägg delar jag med mig utav material berörande matematik och området hälften och dubbelt. Exempel på lektionsplanering i matematik Varför är en lektionsplanering viktig? Det finns forskning som tydligt visar att en bra lektionsplanering skapar arbetsro i klassrummet. Jag tror att en tydlighet med mål och planering under lektionen hjälper eleverna att sätta sitt fokus på rätt saker.

Matematik lektionsplanering

Centralt innehåll, kommentarmaterial och kunskapskrav Enligt Lgr11 i centralt innehåll i matematik för årskurs 1-3 så ska eleverna möta olika 

Rationella tal och deras egenskaper.

Vi har tilldelats området area och omkrets Lektionsplaneringen i skala och avbildning har som syfte att utveckla elevers intresse för matematik samt att lyfta fram möjligheter att använda detta i deras vardag. Undervisningen kommer att utgå utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 för grundskolan 4-6, där man exemplifierar detta med att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen Lektionsplanering matematik Syfte/ mål: Syftet med lektionen är att befästa begreppet addition hos eleverna samt fördjupa deras kunskaper kring vardagsmatematiken .
Lars gyllensten böcker

Mina WiklundMatte · Aktiviteter För Småbarn  Här hittar du som grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus i matematik, språk, SO, NO, hemkunskap,  av K Westerberg · 2011 — arbetssättet kan nå och träna mer utöver musik och matematik vad det gäller ett lektionsplaneringar, samt filmupptagningen av den metodiklektion med Anette  Matematik finns runt omkring oss i vardagen utan att vi alla gånger tänker på det.

Matematik Kursplanens syfte Syfte med lektionen är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen samt hur matematik kan användas i olika sammanhang. i detta fall hur klockan fungerar och används. Centralt innehåll som ska behandlas (lgr11) Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Åk 1, Matematik - Addition, subtraktion och reversibelt tänkande Kursplanens syfte (Lgr11) Lektionens syfte är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: • ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” • ”Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och Lektionsplanering, Matematik 3c Vecka måndag tisdag torsdag 35 36 1.3 Rationella uttryck 37 Gränsvärden (s.
Compliance medicina

Matematik lektionsplanering

Lektionsplanering Område: Symmetri Del 1. Vårt område är symmetri. För att få en bra undervisning i matematik behöver eleverna använda och analysera.

Sätt följande rubriker i ditt dokument så att du senare kan fylla på med information. Mult: NOMP; Läxor Lektionsplanering Amanda Zetterholm, Ida Forsman Matematik II och Erika Hörling (grupp 7) Uppsala universitet 2014-11-26 Mästerkatten 3A (2013: 10) berör enbart en halv sida symmetri, i form av en spegelvänd bild på rutpapper. De här exemplen visar hur stor skillnad det är mellan olika läroböcker och även progressionen.


Impressiv språkstörning

Matematik finns runt omkring oss i vardagen utan att vi alla gånger tänker på det. Matte är inte bara siffror utan även avstånd, vikt, storlek, geometriska former 

Eleverna går i årskurs 5. Syfte Lgr11, ämnets syfte i matematik “Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Hej Ulrica! Tack för en fantastisk inspirerande hemsida med mycket matnyttig att använda sig av i klassen/klasserna. Har en fråga kring ”Planering och bedömning i matematik åk 1, åk 2 samt åk3 när man klickar på någon av dem så kommer det sedan fram rubriker i röd text.

Jag har hållit ett helt område i matematik för årskurs 3, där eleverna tidigare har fått bekanta sig med positionssystemet upp till tiotusental.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga  Lärarens mål är att göra matematiken levande och rolig och inte endast räkna ur matematikboken. Läraren låter eleverna leva sig in i matematiken och vara en del  2019-mar-13 - Inlägg om Problemlösning skrivna av sofie I olsson.

[1] Lektionens syfte är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: • ”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” • ”Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” Eleverna behöver kunna flera OLIKA metoder, NÄR de är lämpliga att använda och VARFÖR. De behöver lära sig att titta på siffrorna i uppgifterna och utifrån det välja lämplig metod. Men för att uppnå det, måste de få TRÄNA PÅ JUST DET, och inte bara på att lösa uppgifter. Här är lektionsupplägget. Du ska samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Du ska lära dig använda matematiska begrepp.