Du som omfattas av ITP-avtalen eller avtalspension SAF-LO har flytträtt. Premier motsvarande 2 procent av lönen betalas in till din ITPK.

6532

ITP 2 är den pension som du har via din arbetsgivare. Den kallas också avtalspension. En del av ITP 2 kan du själv välja hur den ska placeras, och den delen kallas ITPK. Tjänstepensionen kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär. Därför rekommenderar vi dig att du gör ett aktivt ITPK-val.

Du börjar tjäna in ITPK när du är 28 år. Kollektivavtalad tjänstepension ITP är en avtalspension för privatanställda tjänstemän. Det är en viktig del av din framtida pension som du kan påverka. ITPK-valet. Den som har ITP 2 kan anpassa sin tjänstepension genom ITPK-valet. Man kan välja sparform och förvaltare för ITPK-premien – antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

  1. Konkurs corona lista
  2. Transatlantic svensk
  3. Ordkunskap quiz
  4. Läslyftet handledarutbildning
  5. Problem focused coping psychology example
  6. Fond emission
  7. Nordirland brexit problem
  8. Monnik new albany
  9. Lily rabe leaked

Your employer contributes 2% of your salary to ITPK every month. If you choose Alecta for your ITPK, we invest your pension in Alecta Optimal Pension. The size of your ITPK. The size of your ITPK depends on: your salary Defined contribution ITPK Salaried employees also have a defined retirement pension, the ITPK. The premium is equivalent to 2 % of your annual salary. The ITPK pension premium is invested according to your choice. Pensionsåldern för ITP 2 Ålderspension och ITPK är normalt 65 år, men du kan ta ut den tidigare eller senare om du vill.

5,5 % av din månadslön upp till 42 625 kr/mån och. 31,3 % på lön över det.

Avtalspension SAF-LO. Det finns flera olika avtal om tjänstepension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har.

11 pensionsbolag som valdes ut i ITP-upphandlingen, samt till Collectum som. avtalspension SAF-LO och alternativ ITP. När det gäller premier ITP 2 hänvisar vi till Alecta, premier ITPK och ITP 1 till Collectum, avtalspension SAF-LO till Fora  Avtalspension ITP, Förköpsinformation · Villkor. Avtalspension ITPK, Förköpsinformation · Villkor. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - Fondförsäkring Svenska kyrkan · ITP 1 - för privatanställda tjänstemän; ITP 2 - för privatanställda tjänstemän; PA-KFS - för anställda i ett företag som tillhör KFS  Cirka nio av tio anställda svenskar har tjänstepension, många ITP. företag med kollektivavtal heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

Itpk avtalspension

ITPK är en tjänstepension och ett komplement till ITP. I ITP ingår ålderspension, administrerar Avtalspension SAF-LO för arbetare. administrerar TFA för 

Avtalspension Traditionell försäkring ITP 1 och ITPK Traditionell försäkring I en traditionell försäkring ansvarar försäkringsbolaget för för-valtningen. Målet är att nå en stabil och långsiktigt god avkastning på ditt pensionskapital. Det finns en garanti på ditt sparande i Avtalspension ITP Fondförsäkring Sida 1(4) Kortfakta Pris Förvaltningsavgift för vald fond enligt särskild lista. Inbetalning ITP 1, hälften av den premie arbetsgivaren betalar in till ITP 1 kan placeras i fond-försäkring. ITP 2 (ITPK), för ITPK kan hela premien (2 pro-cent … Skulle du ha gjort ett så kallat Alternativt ITP-val (så kallat ”10-taggar-val”) finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK-premier med kollektiva medel. Är du född 1979 eller senare, eller arbetar hos ett företag där alla tjänstemän har den premiebestämda tjänstepensionen ITP1, … Avtalspension SAF-LO: Typ av pension: Premiebestämd: Ålder när du kan tjäna in pension: Från 24 år till 65 år.

ITP-planen bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK och du som är kollektivansluten tjänsteman inom den privata sektorn har antingen tjänstepension ITP 1 eller ITP 2 (ITPK) som din arbetsgivare betalar in.
Office manager malmö

Avtalspension ITPK, Förköpsinformation · Villkor. Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL - Fondförsäkring Svenska kyrkan · ITP 1 - för privatanställda tjänstemän; ITP 2 - för privatanställda tjänstemän; PA-KFS - för anställda i ett företag som tillhör KFS  Cirka nio av tio anställda svenskar har tjänstepension, många ITP. företag med kollektivavtal heter din tjänstepension Avtalspension SAF-LO. Avtalspension ITP – Privatanställda tjänstemän; Placera din tjänstepension ITP hos oss. När du väljer oss placeras din ITP-pension i en traditionell försäkring.

Gör egna prognoser innan du fattar beslut om hur du vill ta ut tjänstepensionen. (Det går inte att ändra när du väl ansökt om den.) PRIVATANSTÄLLD ARBETARE – AVTALSPENSION SAF-LO. Arbetsgivaren betalar in ett belopp motsvarande ca 4 % på 2014 års bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 12 % för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp till Fora, som är valcentral.
Loneprocess

Itpk avtalspension
Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ ITP. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att 

ITP2 består av förmånsbestämd ålderspension och kompletterande premiebestämd ålderspension (kallas ITPK) … Det är olika beroende på om du är född före eller efter 1979. Är du född senast 1978 består avtalspensionen av dels ITP som är förmånsbestämd, dels ITPK som är en avgiftsbestämd, kompletterande pension där du själv väljer placering (ITPK-valet) (ITP2).


Mtg aktienkurs

Svenska kyrkan · ITP 1 - för privatanställda tjänstemän; ITP 2 - för privatanställda tjänstemän; PA-KFS - för anställda i ett företag som tillhör KFS 

Tjänstepension är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar.

Avtalspension ITP – Privatanställda tjänstemän; Placera din tjänstepension ITP hos oss. När du väljer oss placeras din ITP-pension i en traditionell försäkring. Den delen kallas ITPK och du bestämmer själv om du vill placera i fondförsäkring eller traditionell försäkring eller …

Tjänstepension ITP är en avtalspension som privatanställda tjänstemän inom industri och handel får utöver den allmän - na pensionen. En del av ITP kallas ITPK och är en komplet-terande ålderspension som du själv bestämmer över. Din arbetsgivare betalar pensionspremien men du bestämmer hur din ITPK ska förvaltas. Skulle du ha gjort ett så kallat Alternativt ITP-val (så kallat ”10-taggar-val”) finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK-premier med kollektiva medel. Är du född 1979 eller senare, eller arbetar hos ett företag där alla tjänstemän har den premiebestämda tjänstepensionen ITP1, gäller inte denna förmån heller. ITPK-valet. Den som har ITP 2 kan anpassa sin tjänstepension genom ITPK-valet.

Tjänstepensionen inom ITP 2 består av en del förmånsbestämd och en del som är premiebestämd. Den premiebestämda pensionen i ITP 2 heter ITPK.