1 (11) Dnr SU FV STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden Historiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på 

1138

The Historiska institutionen Department at Stockholms universitet on Academia.edu

2017 — Vi har glädjen att meddela att Stockholm universitet har utsett Dorothy är Yvonne Svanström, docent vid Ekonomiska-historiska institutionen. Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet Medverkande: Kerstin Smeds, fil dr i historia, Helsingfors universitet, Anders Ekström, fil dr i idé-​  Stockholms universitet. Historiska institutionen. Arkiv och historieundervisning. En fallstudie i användandet av arkiv i historieundervisningen på gymnasiet. Projektforskare i historia. Spara Stockholms universitet, Högskole- & universitetslektor Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.

  1. Eso the dream of the hist
  2. Orkla aktier
  3. Alltid trott pa morgonen

Institutionen för Arkeologi och antikens historia LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) susanne.gustafsson ark.lu se Genvägar Om webbplatsen och cookies Tillgänglighetsredogörelse Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Historia, Universitets- & högskoleutbildning i Stockholm". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som  Prenumerera på uppdateringar. Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna från Historiska institutionen, Stockholms universitet? Skriv in din  Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet för forskning och utbildning i ekonomisk historia och internationella relationer. Institutionen tillhör  Betygsnämnd: prof Karl Molin, Stockholm, doc Eva Blomberg, Västerås, prof Tomas Peterson, Malmö.

Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer såg ut i forntiden

Historiska institutionen © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00

Historiskt nns det er kalla medelv ardestemperaturer m anadsvis an f orv antat i Stockholm. Det visar sig vara ett s arskilt intressant r on n ar man studerar m anadsmedelv ardena f or Stockholm under aren 1756 och 2010. Vi ck m ojlighet att studera Stockholmstemperaturer som samlats in sedan 1756.

Stockholm universitet historiska institutionen

Föreläsningen ingår i föreläsningsserien ”Aktuell forskning i historia” som Historiska institutionen, Stockholms universitet, ordnar tillsammans med 

Filformat: . 26 feb. 2020 — Stockholms universitet har ett antal forskare inom olika ämnen som relaterar till Internationella Christina Florin, Historiska institutionen 30 juni 2020 — NN antogs till forskarutbildning i historia via avtal mellan Södertörns högskola och historiska institutionen vid Stockholms universitet (SU). Personal vid Historiska institutionen.

Stockholm Personalhandläggare på Historiska institutionen, Stockholms universitet Jag blev fil.dr vid Stockholms universitet 1985 på en avhandling om förvaltning och samhälle på Island under 1700-talet. 1993 kom jag hit till Lund; professor 1999, emeritus 2020. Min forskning har framför allt rört det förindustriella samhället, dess politiska kultur, vanliga människors möjligheter att påverka och även vilka identitetsföreställningar som fanns. Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890-1970-tal. Projektledare: Orsi Husz Medverkande: Nikolas Glover, (Ekonomisk historia, Uppsala Universitet), Håkan Forsell (Historiska institutionen, SU) Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om olika aspekter av pandemier med anledning av coronavirusutbrottet.
Beckett samuel quotes

Stockholms universitet Historiska institutionen Arkiv och historieundervisning En fallstudie i användandet av arkiv i historieundervisningen på gymnasiet Uppsats i arkivvetenskap, 7.5 VT 2015 Författare: Sandra Gustafsson Handledare: Maija Runcis Karin Sennefelt (Historiska institutionen, Stockholms universitet), ”Ordet blev kött: Kroppen i protestantisk kultur ca 1600–1750”, 2016–2018 (Ve-tenskapsrådet). Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), ”Svenska kvinnor on-line, från medeltid till … Uppsala universitet Historiska institutionen Kalendarium This page in English Lyssna. Utbildning; Forskning; Samverkan Hur slavskeppet Fäderneslandets resa från Stockholm till Guldkusten och Benin 1794 belyser slavhandelns roll i tidigmodern svensk Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se.

426 likes · 6 talking about this · 43 were here. Historiska institutionen vid Stockholms Jump to Historiska institutionen, Stockholms universitet. Länder som hållit sig neutrala under de senaste seklernas konflikter – som Sverige, Schweiz och Nederländerna – hör idag till de rikaste och politiskt mest stabila i världen.
Psykosyntesterapi karlstad

Stockholm universitet historiska institutionen

Historiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm. 432 likes · 22 talking about this · 44 were here. Historiska institutionen vid Stockholms

Länge hyste institutionen bara ämnet historia, men från och med 2012 finns också mänskliga rättigheter och från 2019 också Öst- och Sydöstasienstudier som avdelningar vid institutionen. Andra arkiv såsom Riksarkivet och stadsarkivet i Stockholm erbjuder gratisvisningar för grundskole- och gymnasieskolklasser där de ges en inblick i vad arkiv är och historien som förmedlas. Landsarkiven i Östersund, Härnösand, Uppsala och Malmö sammanställt olika arkivväskor och mappar som skolorna kan få låna och använda i Historiska institutionen inka.moilanen@historia.su.se. Fil.dr Margaretha Nordquist Historiska institutionen margaretha.nordquist@historia.su.se.


Göteborgs hamn strejk 2021

Historiska institutionen Box 628 751 26 Uppsala. info@hist.uu.se. Växel 018 471 0000

Spara Stockholms universitet, Högskole- & universitetslektor Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.

Institutet utgör en del av historiska institutionen på Stockholms universitet och ansvarar för utbildning om städer och tätorter. Vi anordnar kurser och handleder​ 

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr.

Historiska institutionen. Luis Serratos vid Ekonomisk-historiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.