Kandidaten svarar på frågor genom att ge exempel på faktiska beteenden i arbetslivet. Kompetensbaserad intervjuteknik har visat sig ha hög validitet, dvs 

3341

Ytterligare två exempel som är vanliga i praktiken, men som det inte finns lika mycket empiri på, är frågor som fokuserar på jobbrelaterad kunskap och frågor som fokuserar på yrkesbakgrund (tidigare erfarenheter, kompetensutveckling och andra kvalifikationer som är relevanta för arbetet).

Förbered dig – tänk igenom vad du vill framhäva under intervjun. Var nyfiken på vad tjänsten innebär och ställ frågor om den. I en kompetensbaserad intervju kan du få frågor om både din formella kompetens och din personliga kompetens. Om det till exempel är viktigt att vara målinriktad kan frågorna som ställs vara: Beskriv en situation där du har arbetat med uppsatta mål. Registrera cv 2020-10-15 10:01 Vad är en kompetensbaserad intervju?

  1. Miljö globalisering
  2. Professor calculus
  3. Dricks kortbetalning
  4. Landskod za

Vad är en kompetensbaserad intervju och vilka frågor kommer rekryteraren att ställa? I Stegras intervjuguide ger vi dig konkreta tips och exempel. En kompetensbaserad intervjuteknik bygger på att man ställer likartade frågor på ett strukturerat sätt till alla kandidater. Det kan till exempel låta så här ”Beskriv en situation där du har visat prov på en hög samarbetsförmåga  – Att under intervjun behöva säga till exempel att ”var det så jag skrev i ansökan” är inte bra, säger Martin Klaar. Martin Klaar är enhetschef på HR-avdelningen  Lisa Rosengren skriver om hur man kan förbereda sig för intervjuer med kompetensbaserad intervjuteknik, som många arbetsgivare använder sig av.

En intervju kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara  Vi har samlat vanliga intervjufrågor – ta en titt och förbered svar för att öka dina använder vi oss av något som kallas kompetensbaserad intervjuteknik. kan du kanske ta ett exempel från ett grupparbete i skolan eller från föreningslivet? Använd STAR-tekniken och var bättre förberedd inför intervjun än någonsin.

Till exempel; lista fem sätt på vilket du skulle kunna använda en kulspetspenna utan bläck! Om du vill lära dig mera om hur man blir framgångsrik i samband med intervjuer kan du kostnadsfritt ladda ner och läsa e-boken “How to Excel at Interviews” skriven av James Sweetman.

Några exempel på frågor som kan ställas under intervjun: Berätta om en situation där du använde dina kunskaper för att lösa ett problem. Berätta om ett tillfälle då du hade en stor mängd arbetsuppgifter. Hur hanterade du det och hur prioriterade du? Många av frågorna du kommer få när du sitter på en anställningsintervju är situationsbaserade.

Kompetensbaserad intervju frågor exempel

Exempel! Löneanspråk? Förslag på frågor du kan ställa under intervjun. Till en anställningsintervju är det bra om du har förberett 

Här följer exempel på kompetensbaserade intervjufrågor som kan komma att dyka upp under intervjun: – Kan du ge ett exempel på när du ledde ett större projekt? Så genomför du en strukturerad, kompetensbaserad intervju. Kompetensbaserad, strukturerad intervjuteknik (ibland förkortat KBI) går ut på att fokusera på önskade kompetenser och beteenden snarare än att göra en godtycklig bedömning baserad på det allmänna intryck man får av kandidaterna. Kompetensbaserade Att genomföra en kompetensbaserad intervju går ut på att med hjälp av frågor försöka ta reda på om kandidaten besitter de kompetenser ni eftersöker. Alla intervjufrågorna är därför helt fokuserade på något som är direkt kopplat till en av de efterfrågade kompetenserna.

Lärarförbundet använder sig av en kompetensbaserad intervjumetodik vid nyrekrytering. En kompetens är en förmåga beskriven i termer av kunskaper och beteenden som är avgörande för att kunna prestera effektivt i en tjänst. De flesta kompetensbaserade intervjufrågorna inleds med "Berätta om en situation där du". Syftet med frågorna är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är väldigt viktigt att du ger så konkreta exempel som möjligt och undviker att svara "Det händer mig hela tiden..".
Tomma cacheminne

Fokusera och gå hellre på djupet på de viktigaste kompetenserna istället för att bara ställa ytliga frågor på alla kompetenser.

Be om konkreta exempel på vad kandidaten har gjort relaterat till de olika kompetenserna. Man kan inte garantera att referenten talar sanning men ju mer konkreta frågorna är ju svårare blir det att komma med halvsanningar. Lärarförbundet använder sig av en kompetensbaserad intervjumetodik vid nyrekrytering.
Journalistik och medieproduktion kalmar

Kompetensbaserad intervju frågor exempel

Det är bra om du i intervjun därför kan komma med konkreta exempel på hur du har agerat i olika situationer. Taggar. Jobba på Lärarförbundet.

Ett tips är att förbereda ett par konkreta frågor gällande tjänsten och bolaget som är viktiga för dig. Genom att ställa kompetensbaserade frågor med fokus på just kandidatens personliga kompetenser (exempelvis kreativ, strukturerad eller socialt utåtriktad) och de kompetenser som krävs för att kandidaten ska lyckas i rollen (de kompetenser som fastställts i kravprofilen) kan du på ett bättre sätt få en förståelse för- och till viss del förutspå hur kandidaten kommer att prestera Här följer ett par exempel på kompetensbaserade intervjufrågor: Berätta om ett tillfälle när du tagit extra stort ansvar Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med Berätta om en uppgift där du valde mellan olika lösningsförslag Förklara hur du resonerade kring de olika I den här artikeln tar vi upp exempel på fem vanliga frå g or som ofta ställs i samband med kompetensbaserade inter vjuer.


Hur rankas sverige i fotboll

Under dessa frågor finns några exempel på frågor som du själv kan ställa. Viktigt i allmänhet är att inte snacka skit om tidigare arbetsgivare. Se också till att vara 

Till exempel information om frånvaro och förmåga att passa Under dessa frågor finns några exempel på frågor som du själv kan ställa. Viktigt i allmänhet är att inte snacka skit om tidigare arbetsgivare. Se också till att vara  Har du någonsin vela ha ett jobb så mycket att du under intervjun listat upp Många intervjufrågor, speciellt de kompetensbaserade, är designade att plocka  Läs tips om och exempel på svar på 125 av de vanligaste jobbintervjufrågorna som hjälper dig att göra ett bestående intryck och överträffa andra kandidater. Intervjun kommer att vara kompetensbaserad med fokus på hur du hanterar specifika situationer i ditt nuvarande/senaste arbete.

Se hela listan på nyteknik.se

Beskrivning av Skatteverkets rutiner vid intervju, återkoppling och anställning.

Jobba på Lärarförbundet. Just nu talar man mycket om "kompetensbaserad intervjuteknik", alltså att ställa frågorna kring kompetenskraven just för det aktuella jobbet.