Litteraturquiz: Biografier. Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på frågor om litterära biografier! Du kommer få svara på frågor om biografier, olika personers självbiografier och om biografiförfattarnas liv bakom fasaden.

3589

Arbetsmarknaden står idag för stora utmaningar och företag tvingas varsla eller permittera anställda. Men vad betyder egentligen varsel och permittering? Arb

Created with Sketch. Smakprov. Serie. Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum.

  1. Lay linear algebra
  2. Legosan ab kumla
  3. Change bharat gas mobile number
  4. Mary jo deschanel
  5. Medeltiden engelska
  6. Lärarnas tidning corona
  7. Snusnation coupon me
  8. M.happypancake.com min-sida
  9. Redovisningskonsult e-handel
  10. Nummerplade bil skat

Det kan redovisas t ex i tabellform där du kort redovisar vad varje artikel innehåller, samt om det är ytterligare kriterier du vill ta upp utifrån frågeställningen. Resultatet är din egen sammanställning av de artiklar du analyserat, utifrån din frågeställning. Beroende på din analysmetod kan resultatsredovisningen se olika ut. Det kan redovisas t ex i tabellform där du kort redovisar vad varje artikel innehåller, samt om det är ytterligare kriterier du vill ta upp utifrån frågeställningen. Litteraturvetenskap är en vetenskap som omfattar litteraturhistoria, litteraturkritik, litteraturteori och litteraturvetenskapliga metoder.Det är den vetenskap som studerar litterära texter och hur de kommer till, utformas, sprids, mottas, verkar och värderas. [1] Det är i alla fall så här jag ser på och förklarar vad en studie av relevanta teorier och aktuell forskning på ett avgränsat område innebär.

Vad innebär det att gå in i en annan värld och förlora sig i en bok, där orden på sidorna blir till bilder, stämmningar och känslor? Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och littteraturdidaktik, har i dagarna kommit ut med boken "Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger". Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (Häftad, Berätta vad du tycker om produkten eller läs omdömen från medlemmar, fristående experter och andra webbplatser.

Det är i alla fall så här jag ser på och förklarar vad en studie av relevanta teorier och aktuell forskning på ett avgränsat område innebär. Jag önskar att vi använde ett annat ord än litteraturstudie, för det sänder fel signaler och ger fel intryck av vad forskning är och hur mycket arbete som krävs för att leva upp till forskningens krav på kritisk medvetenhet.

Beroende på din analysmetod kan resultatsredovisningen se olika ut. Det kan redovisas t ex i tabellform där du kort redovisar vad varje artikel innehåller, samt om det är ytterligare kriterier du vill ta upp utifrån frågeställningen.

Vad är litteraturdidaktik

Litteraturdidaktik är vetenskapen om undervisningen i litteratur och litteraturläsning. Anders Öhman, litteraturprofessor, utgår från två läsarter, den kritiska och den som är byggd på inlevelse.

I anvisningarna som vi fick står det att vi måste granska kritiskt några artiklar som vi tycker är relevanta för ämnet som vi tänker undersöka. Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.

Litteraritet – ett begrepp som belyser vad som gör litteratur till skönlitteratur, vilket bland annat innebär en poetisk funktion som kan frångå konventionell  3 sep 2020 Forskning om flerspråkighet i nordisk litteratur sker även utanför Norden, vad Naoki Sakai (1997, 1–11) har kallat heterolingual address. När du börjar söka litteratur har du förmodligen ännu inte hittat din slutliga Gå igenom de olika källorna och försök förstå vad de är och hur det relaterar till ditt  Termendidaktik, när man hänvi ar till krift, be kriver litteratur o.
Stress symtom

6 månader sen. Undervisning är en komplex företeelse som är svår att mäta och kvalitetsgranska.

Men frågar  Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik (LI1040) - 7.50 hp star_border.
Af globen

Vad är litteraturdidaktik


Presentation av det verk du valt. Titel, författarnamn och textutdragets rubrik. Innehåll - Vad händer i texten? Läs textutdraget och skriv vad det kortfattat handlar 

Vad sker med berättandet när en bok blir film? Hur kan man arbeta med litteratur i skolan?


Hur skulle du beskriva dig själv

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav. Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa estetiska kvaliteter, vilket ledde till att ordet blev synonymt med skönlitteratur. Under de

Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna. Generellt brukar man säga att kassalikviditeten bör vara minst 100%, 2021-02-17 LITTERATURDIDAKTIK FRÅN GyMNASIUM TILL FöRSKOLA 9 PROLOG Den lärarutbildning som startade 1987 hade som grund 1985 års utbildnings-plan.

Vad är en bra kassalikviditet? En bra kassalikviditet brukar man säga är när ett företag kan täcka sina kortsiktiga skulder med sina omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten. Då säger man att kassalikviditeten är 100% och det brukar vara en bra tumregel. Värden över 100% = bra och värden under 100% dåligt

Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap.

Fråga dina lärare vad som gäller på din kurs. Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Vid Institutionen för språkdidaktik bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.