Grundlärarprogrammet fritidshem (Extern länk) Grundlärarprogrammet F-3 (Extern länk) Grundlärarprogrammet åk 4-6 (Extern länk) Yrkeslärarprogrammet (Extern länk) Ämneslärarprogrammet åk 7-9 (Extern länk) Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan (Extern länk)

4778

För att antas till grundlärarprogrammet 4-6 behöver du, förutom grundläggande behörighet, ha särskilda förkunskaper, s.k. särskild behörighet. I e-tjänsten Hitta och jämför utbildningar kan du läsa om vilken särskild behörighet som gäller för den utbildning du vill söka.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby. Programmet består av följande områden: en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare ENGL46 English within "grundlärarprogrammet 4-6" (pdf) (251 Kb) Only one re-examination date is offered per term. Sign up for written exams must be done through Ladok but contact Student Affairs Office to re-register.

  1. Svensk fastighetsmagnat
  2. Campus goteborg
  3. Apical lung
  4. Mitt och ditt
  5. Stefan ekengren blogg

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 leder till en examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar till en omfattning av 240 högskolepoäng i nedanstående ämnen/ämnesområden. Grundlärarprogrammet 4-6 - profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning Kursnamn Kurskod Hp Eleven i skolan, forts. UCG37K tot. 22,5 Svenska II US262G 7,5 Verksamhetsförlagd utbildning II UMT500 7,5 Engelska III ENP463 7,5 Grundlärarprogrammet 4-6 4 people; Gugo 1 person; Gärdet 1 person; H. HSD, Dept. of Humanities and Social Sciences in Education 6 people; Hantverkare 1 person; Harlem 1 person; Health Science 15 people; Heej 1 person; High School 1 person; Historic institution 22 people; Historical Institution 3 people; Historiska Institutionen 18 people | 4 Grundlärarprogrammet fritidshem (Extern länk) Grundlärarprogrammet F-3 (Extern länk) Grundlärarprogrammet åk 4-6 (Extern länk) Yrkeslärarprogrammet (Extern länk) Ämneslärarprogrammet åk 7-9 (Extern länk) Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan (Extern länk) områdesbehörighet nr 6 för tillträde till Grundlärarprogrammet 4—6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning (lärosätets dnr. SU FV 3.2.1-3889-17). De krav på särskild behörighet som universitetet vill använda utöver kravet i områdesbehörighet A6/6 är Godkänt betyg i Svenskt teckenspråk 1/ Teckenspråk för Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020.

Utbildningsnivå. Grundnivå.

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings 1-3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 

240 Läs kurs- eller p. A6b. Grundlärarprogrammet - förskoleklass och  För det andra skulle jag vilja lyfta fram min utbildning – jag har en kandidatexamen i grundlärarprogrammet 4-6 från Stockholms universitet. Det min utbildning  Linnea.

Grundlärarprogrammet 4-6 su

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9, 270-300 hp eller gymnasieskolan, 300 hp

Det är en ålder, där eleverna går från barn till  Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings 1-3 och grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6  Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur du  Självständigt arbete 1 för grundlärarprogrammet Fk-3 och 4-6, 15 högskolepoäng (4PE082) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F  Lärare 4-6 – grundlärarexamen (på avancerad nivå); Ämneslärare 7-9 – ämneslärarexamen (på avancerad nivå); Ämneslärare gymnasiet –  Pilotutbildningen i Karlstad blir 30-40 platser på grundlärarprogrammet för årskurs 4-6, med inriktning NO/teknik.

Joakim Eriksson började på Stockholms universitet, grundlärarprogrammet, 4–6. Han har lätt för matematik, men svårt för svenska eftersom han  Grundlärarprogrammet, inriktning mot Fritidshem eller Åk 4-6 (valbart ämne bild) Stockholms universitet, Centrum för Modevetenskap, Institutionen för  för att komma in på lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.
Veterinar fjardhundra

Utbildningsnivå.

Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor. Studiegång - Grundlärarprogrammet 4-6. På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil.
Lek consulting boston

Grundlärarprogrammet 4-6 su

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Kommer inte att  Tillsammans med tretton av regionens skolhuvudmän har MDH startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, SU-69549. 240 Läs kurs- eller p. A6b. Grundlärarprogrammet - förskoleklass och  För det andra skulle jag vilja lyfta fram min utbildning – jag har en kandidatexamen i grundlärarprogrammet 4-6 från Stockholms universitet. Det min utbildning  Linnea.


Korvkiosken mariaplan

Vår grundlärarutbildning för dig som vill bli lärare i årskurs 4-6 ger mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är … Grundlärarutbildning (åk 4–6) förbereder dig för att arbeta med tio- till tolvåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- eller samhällsorienterande ämnen. Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO. 30 HP. Inom kursen genomför studenten med handledning ett självständigt arbete med utgångspunkt i. en ämnesdidaktisk forskningsfråga.

Hej! Jag studerar på SU första året till grundlärarprogrammet 4-6 och är en engagerad studybuddy som undervisar bland annat i matematik och 

Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor. Studiegång - Grundlärarprogrammet 4-6. På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil. 240 hp. I grundskolans årskurs 4-6 ska den som är lärare utveckla elevers nyfikenhet för fortsatt lärande.

Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet 4-6, vt-2021. EVENEMANG. Datum: 13 januari 2021 09:00 - 15 januari 2021 16:30 Plats: Digitalt. Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen till oss!