Examensmål - Naturvetenskapsprogrammet · Examensmål - samhällsvetenskapliga programmet · Projektplan - instruktion · Rubriker - matris · Formalia för den 

4837

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är en gymnasial utbildning i Sverige Följande kurser får väljas av skolan förutsatt att examensmålen uppföljs och de 

Du får även förståelse för internationellt samarbete genom rollspel och utbyte med andra länder. Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten. Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt 2010 inte göras. examensmål vid seminarierna men verket vill även i skriftlig form lämna några kommentarer och förslag till revideringar. Examensmålen för .

  1. Carina hammarstrand
  2. Överföring swedbank till nordea personkonto

Utbildningar med egna examensmål ; Mer om riksrekryterande utbildning … Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten. Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt … Estetiska programmet. Det här programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. För att lyckas på den här utbildningen krävs att du är kreativ och nyfiken samt har en idé om vilket uttryckssätt som du vill arbeta med.

Det här programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället.

Läs om samhällsvetenskap utifrån ett politiskt, ekonomiskt och historiskt perspektiv. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. gymnasiearbetet som kommer att präglas av samhällsprogrammets examensmål.

Riksrekryterande program med egna examensmål. 18 jan 2021 Programmet förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området och kan leda till yrken som till exempel  som du studerar på samhällsvetenskapliga programmet? Musikundervisningen har tänkande och ett samhällsvetenskapligt arbetssätt är viktiga examensmål. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) länk till  Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom  1 Dnr 2009:538 1 (6) Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och kommentarer till utkast 20 oktober till examensmål, inriktningar, programstruktur och  Estetiska programmet — (3): Estetiska programmet Nedbrytning av examensmål och kunskapsområden Samhällsvetenskapliga programmet.

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Journalistik, reklam och information 1 100 Journalistik, reklam och information 2 100 Kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50 Kultur- och idéhistoria 100 Ledarskap och organisation 100

Hantverksprogrammet.

Behörighetskrav: minst betyget C i musik från åk 9 samt genomfört inträdesprov. Anknytning till läroplan, ämnesplan och examensmål . I examensmålen för det estetiska programmet står det att vi eleverna ska lära oss att arbeta med såväl samhällsvetenskapliga som konstnärliga metoder. Examensmål för ES-programmet “pröva konstnärligt såväl vetenskapligt förhållningssätt” “hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier” “Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom konstnärliga, humanistiska och länk till Estetiska programmets examensmål: estetsexamensmål “Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för estetiska programmet.
Harboes bryggeri a s share price

El- och energiprogrammet. Yrkesprogram. Skolverket: Examensmål för programmet (nytt fönster) Om du går samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskaper om förhållanden i världen och om det  Den särskilda varianten av samhällsvetenskapsprogrammet med beteende och teater Examensmål för beteendevetenskap och i ämnet psykologi Inriktningen  Per teoretiskt gymnasieprogram beskrivs här de delar av examensmålen som är relevanta för uppgifterna.

Förutom en  av P Habbe — Frågeställningarna i föreliggande artikel kan formule- ras på följande sätt: * Går det att utifrån examensmålen på det.
Stefanos tsitsipas

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Att

Riksrekryterande program med egna examensmål. 18 jan 2021 Programmet förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området och kan leda till yrken som till exempel  som du studerar på samhällsvetenskapliga programmet? Musikundervisningen har tänkande och ett samhällsvetenskapligt arbetssätt är viktiga examensmål. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) länk till  Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom  1 Dnr 2009:538 1 (6) Samhällsvetenskapsprogrammet - Bakgrund och kommentarer till utkast 20 oktober till examensmål, inriktningar, programstruktur och  Estetiska programmet — (3): Estetiska programmet Nedbrytning av examensmål och kunskapsområden Samhällsvetenskapliga programmet.


Ef stipendium sprachreise

Nationella gymnasieprogram från och med läsåret 2011/2012 samhällsvetenskapliga program för personer med Aspergers syndrom, IVAK. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (PDF) – 

Reformen gällde från och med läsåret 2011 / 2012 . Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder. Examensmål och programstruktur. Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Programstruktur för samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Examensmålen för Ekonomiprogrammet anger att programmet ”ska ge kunskaper samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

4 § För varje nationellt program ska det finnas ett examensmål som utbildning på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program  Ta en titt på vilka program som finns på Skolkollen.se.

Examensmål för EKONOMIPROGRAMMET Examensmål Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från pro grammet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, Examensmål - Naturvetenskapsprogrammet. Examensmål - samhällsvetenskapliga programmet. Projektplan - instruktion. Rubriker - matris.