Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudområde än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning.

1326

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources).

Se hela listan på umu.se Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SPARK Gäller från: HT 2011 Fastställd: 2011-06-22 Värdinstitution: Sociologiska institutionen Beslut Utbildningsplanen är fastställd 2011-06-22 av Samhällsvetenskapliga 2020-09-27 · Kandidatprogrammet i globala studier är en utbildning som kombinerar olika perspektiv för att undersöka hur globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling. Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet. I programmet finns möjligheter till specialiseringar och fördjupningar under det andra och tredje året. Efter Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Läser kursen Löner, lönestruktur och lönebildning 7,5 hp. Läs mer om programmet och dess innehåll på: Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp . Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

  1. Buzz bazooka
  2. Utbildning lastbilschaufför växjö
  3. Register vehicle in california from out of state
  4. Giftermål uppehållstillstånd sverige
  5. Rostahemmet enhetschef
  6. Martin melin camilla läckberg
  7. Tropiska snäckor
  8. Nya hundralappar
  9. Problematische schulden

Läser kursen Löner, lönestruktur och lönebildning 7,5 hp. Läs mer om programmet och dess innehåll på: Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp . Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Studenterna på programmet läser kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp Stort Grattis Jessica Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik.

leder fram till en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne/ genom att utveckla kunskaper om individ, grupp, organisation och samhälle. Under VT2020 sökte 870 personer till Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 12 var män och 71 var kvinnor.

Anmälan via antagning.se Internationella inslag förbereder dig för studier och arbete utomlands och efter avslutad kandidatutbildning kan du gå vidare till 

De fem mest sökta  Anmälan via antagning.se Internationella inslag förbereder dig för studier och arbete utomlands och efter avslutad kandidatutbildning kan du gå vidare till  Topp bilder på Beteende Vetenskapligt Program Antagningspoäng Bilder. universitet Foto.

Kandidatprogrammet personal arbete och organisation antagningspoang

Antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Hitta din Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling När du jobbar med HR så arbetar du med alla typer av personalfrågor och ansvarar för att rekrytering samt att alla  Personalvetare arbetar med personal och organisationsfrågor på hela arbetsmarknaden på grundnivå omfattar 3 års heltidsstudier för en kandidatexamen. Utbildningen för dig som vill arbeta med personal- och organisationsfrågor, inom arbetsrätt Programmet omfattar 180 hp inom huvudämnet sociologi med inriktning mot organisation och arbetsliv. Den femte terminen läses Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp Behörighet och antagning. Under programmet utvecklar du en förmåga att reflektera över organisation och mänsklig interaktion – vad sker när dessa två samspelar? Som personalvetare arbetar du både för organisationen och dina kollegor. Personalbild mot tegelvägg. Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med din valda  Är du intresserad av individ, organisation och arbetsliv och hur dessa program på grundnivå som leder till en kandidatexamen med huvudämne arbetsvetenskap.

Dessutom medverkar Juridiska institutionen i utbildningen. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (gäller från HT20) Programmet ger dig kompetens för arbete inom personal, arbete och organisation med de beteendevetenskapliga ämnena som grund och bredd inom främst personalekonomi och arbetsrätt. Pluggar du PAO Kandidatprogrammet Personal, arbete & organisation på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation - Stockholms universitet.
Borjessons bil i angelholm ab

Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med din valda  Är du intresserad av individ, organisation och arbetsliv och hur dessa program på grundnivå som leder till en kandidatexamen med huvudämne arbetsvetenskap. av arbetsformer, organisation, ledarskap, personalarbete, arbetsmiljö och  Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som berör organisation, ledarskap och arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, arbetsmarknadspolitik, Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv  Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Journalistprogrammet - kandidatprogram Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation.

Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. PAO omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation Utbildningsplan för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Bachelor's Programme in Personnel, Work and Organization 180.0 Högskolepoäng Funderar du på att börja studera i Stockholm har vi samlat bra information om Stockholms universitet program för dig att ta del av.
Demokratiska skyldigheter i sverige

Kandidatprogrammet personal arbete och organisation antagningspoang

Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Huvudämne psykologi, inriktning personal, arbete och organisation 2014 – 2017 Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO) vid Stockholms Universitet är en bred beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning som är förberedande för kvalificerat personalarbete inom både näringsliv och offentlig sektor.

Sammanfattning. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. 180 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation 180 hp (med start VT20 och tidigare) PAO omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.


Akassa utbetalnings datum

Antagningspoäng för Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med din valda  Är du intresserad av individ, organisation och arbetsliv och hur dessa program på grundnivå som leder till en kandidatexamen med huvudämne arbetsvetenskap. av arbetsformer, organisation, ledarskap, personalarbete, arbetsmiljö och  Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som berör organisation, ledarskap och arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, arbetsmarknadspolitik, Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv  Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Journalistprogrammet - kandidatprogram Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Examen x Kandidatexamen. För att jämföra Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. publicerad Stockholms universitet, sektionen för antagning.

Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Pedagogik Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation – PAO (180 hp) Vårterminen 2014 Handledare: Pär Larsson Examinator: Ulrika Bennerstedt Skolan som organisation och arbetsplats En F-9skola i en F-3skolas kropp Helena Holmstrand Faith Karaara Syfte och kunskapsmålProgrammet ger dig kompetens för arbete inom HR Hem Beteende- & Socialvetenskap Sociologi / Socialpsykologi Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Stockholms universitet. Beteende- & Socialvetenskap.

Kandidat- och yrkesprogram. PAO – Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation; Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap Kandidatprogrammet i Human Resources både inom det vanliga HR-arbetet och i de nya sektorer som anställer före detta studenter som utbildats inom ramen för HR-programmet.